Læreplan

Læreplan i
Energioperatørfaget (opplæring i bedrift)

Vg3 energioperatørfaget handler om arbeid på produksjonsanlegg for energi for å opprettholde sikker og stabil energiproduksjon. Faget skal gi fagarbeideren kompetanse til å montere, drifte, vedlikeholde og dokumentere produksjonsanleggene. Det handler også om bærekraftig utnyttelse av naturressursene og alternative produksjonsformer for energi. Videre handler faget om å utvikle selvstendige fagarbeidere som kan møte arbeidslivets behov for omstilling, og som ivaretar samfunnets krav til funksjonell og sikker energiproduksjon. Det handler også om elsikkerhet, ekomsikkerhet, systemer og utstyr. 

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 1 varianter av denne utdanningen.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet