Læreplan

Læreplan i
Energimontørfaget (opplæring i bedrift)

Vg3 energimontørfaget handler om arbeid med montasje, idriftsettelse og vedlikehold av elektriske anlegg med ulike spenningsnivåer. Faget handler videre om sikker drift og stabil og miljøvennlig energiforsyning som leverer elektrisk energi til alle typer forbrukere. Videre handler faget om å utvikle selvstendige fagarbeidere som kan møte arbeidslivets behov for omstilling, og som ivaretar samfunnets krav til funksjonell, sikker og bærekraftig energiforsyning. 

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 1 varianter av denne utdanningen.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet