Læreplan

Læreplan i
Vg2 Søm og tekstilhåndverk

Vg2 søm og tekstilhåndverk handler om å framstille og utvikle håndverksprodukter innenfor tekstile fagområder. Gjennom praktisk arbeid og bruk av materialer, verktøy, maskiner og håndverksteknikker utvikler elevene håndlag og forståelse av skapende arbeidsprosesser og fagenes egenart. Programfagene skal forberede elevene til arbeid innenfor både de tradisjonelle tekstilhåndverkene og nyskapende design og produktutvikling.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet