Læreplan

Læreplan i
Gullsmedfaget (opplæring i bedrift)

Gullsmedfaget har lange tradisjoner for design og produksjon av gullsmedprodukter i norsk og samisk kultur. Gullsmedfaget skal ivareta håndverksteknikker for design, produktutvikling og produksjon av enkeltgjenstander og serier i industriell produksjon. Opplæringen i gullsmedfaget skal bidra til å imøtekomme samfunnets behov for smykker og mindre gjenstander i edelt metall og edelstener.

Opplæringen i gullsmedfaget skal bidra til å utvikle håndverksferdigheter ved bruk av verktøy, teknikker og materialer, samt stimulere til bruk av nye teknikker. Den skal bidra til å utvikle forståelse for form og andre estetiske utfordringer, samt forståelse for forhold mellom håndverk, produksjon og marked. Opplæringen skal videre fremme etisk bevissthet om gjenstanders affeksjonsverdi og bidra til kulturell forståelse for gullsmedprodukter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev . Yrkestittel er gullsmed.

Les hele læreplanen på udir.no

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet