Læreplan

Læreplan i
Tømrerfaget (opplæring i bedrift)

Vg3 tømrarfaget handlar om å byggje nye trebygningar og byggje om eksisterande bygningar. Faget skal gjere lærlingane i stand til å byggje trekonstruksjonar og konstruksjonar i samansette materiale, stål og lettmetall. Faget handlar òg om å byggje klimaskal. Faget bidreg til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvarar som kan produsere nye konstruksjonar, halde bygningar ved like og vidareføre kulturtradisjonen i faget.

Les hele læreplanen på udir.no

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet