Læreplan

Læreplan i
Vg2 Overflateteknikk

Vg2 overflateteknikk handlar om å verne, bevare og halde ved like bygg, anlegg og industrikonstruksjonar. Programfaga skal gjere elevane i stand til å velje og bruke ulike typar overflatebehandling i bustadhus, næringsbygg, industri, skip og offshoreinstallasjonar. Programfaga bidreg til samfunnet gjennom å utvikle elevenes kompetanse til å overflatebehandle konstruksjonar med metodar som hindrar miljøskadar og sikrar eit bestemt estetisk uttrykk. Å risikovurdere ulike sider av arbeidsprosessen og gjennomføre tiltak som førebyggjer skadar på personar og materiell, er òg ein del av programfaga.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

Det finnes 2 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 2 passer dine kriterier.