Læreplan

Læreplan i
Vg2 Klima, energi og miljø

Vg2 klima, energi og miljøteknikk handler om å sikre bygg mot klimapåkjenninger og å bygge energieffektive bygg med moderne tekniske løsninger. Programfagene skal gjøre elevene i stand til å utforme bygninger på en estetisk måte og til å bevare bygningers arkitektoniske uttrykk og verdier. Programfagene bidrar til samfunnet gjennom utvikle elevenes kompetanse til å bruke isolasjon og ventilasjonssystemer som sikrer et godt inneklima og et lavere energiforbruk. Å risikovurdere ulike sider av arbeidsprosessen og gjennomføre tiltak som forebygger ulykker, er også en del av programfagene.

Les hele læreplanen på udir.no

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

Det finnes 6 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 6 passer dine kriterier.