Læreplan

Læreplan i
Klima, energi og miljøteknikk

Vg2 klima, energi og miljøteknikk handler om å sikre bygg mot klimapåkjenninger og å bygge energieffektive bygg med moderne tekniske løsninger. Programfagene skal gjøre elevene i stand til å utforme bygninger på en estetisk måte og til å bevare bygningers arkitektoniske uttrykk og verdier. Programfagene bidrar til samfunnet gjennom utvikle elevenes kompetanse til å bruke isolasjon og ventilasjonssystemer som sikrer et godt inneklima og et lavere energiforbruk. Å risikovurdere ulike sider av arbeidsprosessen og gjennomføre tiltak som forebygger ulykker, er også en del av programfagene.

Les hele læreplanen på udir.no

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

Denne linjen har ikke noen aktive samarbeidsavtaler.