Læreplan

Læreplan i
Vg2 Anleggsgartner

Vg2 anleggsgartner handler om å bygge utendørsanlegg som legger til rette for utendørsaktiviteter. Programfagene handler også om å vedlikeholde utendørsanlegg, sikre vekstvilkår og forebygge skader på grøntanlegg. Programfagene skal gjøre elevene i stand til å bruke og gjenbruke naturlige og prefabrikkerte materialer i ulike sammensetninger og anleggstyper som sikrer god ressursutnyttelse og minimerer miljøavtrykket. Programfagenes bidrag til samfunnet er å utvikle elevenes kompetanse til å bygge og vedlikeholde uteområder som gir varige miljø- og energieffektive anlegg.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 1 varianter av denne utdanningen.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet