Vg3
Tilbys ved 9 skoler i Nord-Trøndelag

Søknadsfrist er normalt 1. mars. Søknad på grunnlag av særskilte behov har frist 1. februar.

Du som har tatt yrkesfag kan også få generell studiekompetanse.

For å ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse må du ha

  • fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram
    eller

  • ha oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev).

Med fullført og bestått Vg3 påbygg har du mulighet til å søke høyere utdanning.

Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger i ulike tidsepoker og kulturer. Historiebevissthet gir grunnlag for refleksjon over egne verdivalg.

Opplæringen i faget skal gi innsikt i mangfoldet av leveforhold og livsbetingelser for mennesker i fortiden. Historiefaget skal bidra til å øke forståelsen for at alle samfunn representerer verdier og holdninger som er resultater av historiske prosesser. Faget skal fremme toleranse, gjensidig respekt og forståelse for menneskerettighetene. Historiefaget skal gi innsikt i demokratiets betydning for vårt samfunn, og bidra til bevissthet omkring globale utfordringer. Faget skal stimulere til engasjement og aktiv deltakelse i samfunnslivet ved å utvikle evnen til kritisk, analytisk og kreativ tenkning.

Historiefaget har stor betydning for hvordan individet forstår og oppfatter seg selv og samfunnet, og for hvordan den enkelte skaper sin identitet og tilhørighet med andre. Opplæringen skal styrke elevens viten om og innsikt i sentrale begivenheter og utviklingslinjer i historien. Faget skal også bidra til forståelse for det samiske folks liv og virke i Sápmi/Sábme/Saepmie og de ulike prosesser som har påvirket samenes situasjon i dagens samfunn. Faget skal fremme evnen til å bearbeide og vurdere historisk materiale og annen informasjon. Historisk innsikt kan bidra til å forstå egen samtid bedre, og til å forstå at en selv er del av en historisk prosess og skaper historie.

Valgmulighetene på videregående i Nord-Trøndelag

Tilbudet gjelder for skoleåret 2016/2017.

Velg sted

Velg fylke

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Det finnes informasjon om læreplasser for fylker markert med *

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv