2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Videregående skoler i Nordland

3 skoler i Nordland Bytt fylke

Læreplanen