Vg1
Tilbys ved 48 skoler

Søknadsfrist er normalt 1. mars. Søknad på grunnlag av særskilte behov har frist 1. februar.

Målgruppe:
Søkere med kort botid (under to år) med tilsvarende norsk grunnskole eller 9 års skolegang fra utlandet. De trenger av den grunn et ekstra år med styrkingstiltak i norsk før de kan begynne i ordinært Vg1.

Kompetanse: 
Bestått 1-årig forberedende Vg1 gir grunnlag for å søke alle ordinære Vg1. Inntak til ordinært Vg1 skjer gjennom individuell søknadsbehandling. 1-årig forberedende Vg1 gir ikke grunnlag for å søke om opplærings- eller vurderingsfritak i noen fag på ordinært Vg1.

Innhold: 
1-årig forberedende Vg1 gir språklig tilrettelagt opplæring i egen gruppe for minoritetsspråklige elever. Programområdet skal forberede elevene for inntak i ordinære Vg1 året etter.

Bruk av rett: 
Elever bruker ikke av retten mens de går på dette tilbudet.

Opplæringen tilrettelegges innenfor rammen av den videregående skoles læreplaner.

Utvalgte mål fra læreplanene legges til grunn for opplæringen. I norsk følger elevene ordinær læreplan. Programområdet har omtrent det samme faginnholdet uansett hvilket programområde og skole det er lagt til.
Fag: Norsk, samfunnsfag, engelsk, matematikk, naturfag, kroppsøving.

Alternativ opplæring omfatter innføringsår for minoritetsspråklige og APO/SAK.

Alternativ opplæring omfatter innføringsår for minoritetsspråklige og APO/SAK.

Velg sted

Velg fylke

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Det finnes informasjon om læreplasser for fylker markert med *

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv