Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Nettstudier

Nivå

Vg3

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

6. september

Om studiet

Vg3 Sjømatproduksjon


Et fagbrev er en solid utdanning! Vi tilbyr teori til fagbrev i sjømatproduksjon.

Ønsker du en fremtid innen sjømatproduksjon vil du nå lengre med et fagbrev enn som ufaglært medarbeider. Et fagbrev gir deg muligheter til å utvikle din kompetanse videre dersom du ønsker det på et senere tidspunkt. Som fagarbeider kan du få ansvaret for produksjon. Og det gir mulighet for videreutdanning innen matteknikk.

Denne høsten tilbyr vi teori til fagprøven i Vg3 Sjømatproduksjon gratis!

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har tilknytning til anleggsbransjen. Enten du er i jobb i bransjen eller er helt / delvis permittert.

Ved påmelding mottar du en spørreundersøkelse om bransjetilhørighet og arbeidsmarkedsstatus, som du må svare på innen en gitt frist.

Opplæringen foregår en kveld i uken. Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter.


Faglig innhold i kurset:

  • Råstoff og produksjon
  • Hygiene og kvalitetssystem
  • Bransje, bedrift og miljø
  • I tillegg vil det være studieteknikk, eksamenstrening og en prøve eksamen med vurdering og tilbakemelding fra lærer
  • Kort orientering om praktisk fagprøve og veien dit


Målgruppe
Ufaglærte og arbeidstakere med fagbrev fra andre yrker, med jobb innen sjømatproduksjon.

Opptakskriterier
Fullført grunnskole eller tilsvarende.


Anbefalte forkunnskaper
Vi anbefaler at deltakerne har minst 2 års relevant arbeidserfaring i faget, ved oppstart. Videre er det å anbefale at deltakerne har norskkunnskaper tilsvarende nivå A2 muntlig og skriftlig.


Gjennomføring
Opplæringen vil skje via videoundervisningsprogrammet BBB som er integrert i vår digitale læringsplattform Acampus. Her vil du også finne undervisningsmateriell og kunne kommunisere med lærer.  

Undervisningsøktene vil inneholde varierte læringsformer som lærerstyrt undervisning i plenum og gruppeaktiviteter.