Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Haugesund

Nivå

Videregående skole

Semester

2

Organisering

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Opplæringen er basert på klasseromsundervisning. Det tas hensyn til at deltakerne er voksne med ulik erfaring fra både arbeid og utdanning. Undervisningen bærer preg av individuelt arbeid, pararbeid og individuell veiledning fra lærer. I tillegg benyttes læringsplatformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Kurset foregår på både dagtid og kveldstid og kan kombineres med jobb. I undervisningen inngår også lab-øvelser.

Forkunnskaper: Fullført Vg1 Naturfag for yrkesfag.

Opptaksinformasjon

Les om påmelding på studiets hjemmeside.