Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Haugesund

Kostnader

22500

Studietempo

Deltid

Om studiet

Kontor- og administrasjonsfaget VG3

Har du lang kontorfaglig erfaring fra offentlige virksomheter, bibliotek, service- og informasjonssentre eller private bedrifter, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev i Kontor- og administrasjonsfaget være noe for deg!

Kurset går over ett skoleår. Teoriundervisningen foregår én kveld i uken fra kl. 17.00 – 21.00. Hvilken ukedag det blir vil det bli opplyst om på et senere tidspunkt.


Forkunnskaper
Kurset er tilrettelagt for voksne med praksis i faget. Det kreves ingen forkunnskaper for å melde seg på kurset, men vi anbefaler at man har minimum ett års relevant arbeidspraksis før man starter på teoriundervisningen.


Finansiering

Statens lånekasse for utdanning
Utdanningen er godkjent for lån i Lånekassen. Du søker ved bruk av MinID eller bankID. Her finner du også veiledning og svar på spørsmål.

Søknadsfrist er henholdsvis 15. november og 15. mars. Vi anbefaler deg å søke så snart som mulig for å unngå lang ventetid. Velg søknadsskjema for «Høyere/annen utdanning». Der finner du AOF Vestlandet. Hak av for «Voksenopplæring – praksiskandidat ».

Ved spørsmål må du kontakte Lånekassen direkte på tlf. 21 49 60 00 eller på e-post(etter at du har logget deg inn).

Fagorganisert?
LO organiserte kan søke stipend . Du finner søknadsskjema blant annet på disse nettstedene: LO utdanningsfond, Fagforbundet,og Handel og Kontor.

Er du organisert i en annen fagforening ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Hovedområder for Kontor- og administrasjonsfaget Vg3 er:
1. Kontorservice
2. IKT-tjenester (Informasjons- og kommunikasjonstjenester
3. Økonomi

Gjennomføring

Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes læringsplattformen Acampus hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert. Det legges opp til eksamensforberedende undervisning mot slutten av kursperioden.

Eksamen

Faget avsluttes med skriftlig privatisteksamen i mai/juni.
Frist for oppmelding til eksamen våren er 1. februar.

All oppmelding til eksamen skal skje via www.privatistweb.no

Å få formalisert sin kompetanse er å investere i egen fremtid. Meld deg på – vi hjelper deg mot målet om å få fagbrev i Kontor- og administrasjonsfaget!