Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Haugesund

Nivå

Videregående skole

Semester

2

Organisering

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg benyttes læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Det legges opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden. Kurset tilrettelegges på både dagtid og kveldstid.

Forkunnskaper
Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Opptaksinformasjon

Les om påmeldingsfrist på studiets hjemmeside.