Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Haugesund

Nivå

Videregående skole

Semester

2

Om studiet

Utdanningen er rettet mot deg som er ufaglært arbeidstaker og som ønsker å formalisere din kunnskap ved å ta fagbrev som CNC-maskineringsfaget.

Opplæringen er basert på klasseromsundervisning. I tillegg benyttes læringsplattformen Moodle hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert. Det legges opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden.

Kurset går over ett skoleår. Teoriundervisningen foregår på kveldstid.

Teoretisk opplæring og bestått eksamen i Vg 3, danner sammen med godkjent praksis grunnlag for å melde seg opp til fagprøve i CNC-maskineringsfaget. For å kunne gå opp til fagprøven må følgende krav være oppfylt: Bestått den teoretiske eksamen på Vg3 nivå og dokumentere minst 5 år relevant praksis.

Opptaksinformasjon

Les om påmeldingsfrist på studiets hjemmeside.