Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Haugesund

Nivå

Videregående skole

Semester

2

Organisering

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Engelsk er et internasjonalt språk i bruk over hele verden. I mange land er engelsk morsmål eller andrespråk, og i svært mange andre land er engelsk det første fremmedspråket alle lærer. Økende internasjonalisering gjør at stadig flere må beherske engelsk for å kunne klare seg i arbeidslivet, i studier og på reiser. Språk og kultur henger nøye sammen, og ved å studere et fremmedspråk får man innblikk i andres kulturarv og tenke- og levemåte.

Kurset inngår i følgende programpakker: Studiekompetanse 23/5-regelen dagtid.

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg benyttes læringsplatformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Forkunnskaper: Fullført grunnskole eller tilsvarende. Dersom du er minoritetsspråklig og har litt for svake engelskkunnskaper, skal du velge Engelsk Vg1 for minoritetsspråklige.

Opptaksinformasjon

Les om påmeldingsfrist på studiets hjemmeside.