Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Nettstudier

Nivå

Fag- og svennebrev

Semester

2

Kostnader

Gratis

Studieform

Nettstudium, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Vår

Om studiet

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Dette kurset er ment for deg som allerede har erfaring fra faget, og som nå ønsker å ta fagbrev. Med fagbrev i tak- og membrantekkerfaget bidrar du til å verne bygg og anlegg mot ytre og indre belastninger ved å sikre konstruksjoner mot klimaendringer og ta vare på energiressursene gjennom valg av isolasjon og tekkemetode.

Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet til industri- og byggenæringen og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.


Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en dag i uken fra kl. 17.00 – 21.00.

 

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom en gang i uken over totalt 30 undervisningsøkter.
Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

 

Eksamen

Privatisteksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.
All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

 

Innhold

Kjerneelementer i tak- og membrantekkerfaget er:

Tekking

Kjerneelementet tekking handler om å tekke tak og membraner på underlag av tre, stål og betong med utgangspunkt i beskrivelser og tegninger og om hvordan tak, dekker, tunneler og bassenger beholder styrke og tetthet og reagerer på klimabelastning. Kjerneelementet handler også om å utføre brannhemmende og vanntettende tekkinger og montere ulike materialer på tak og dekker. Videre handler kjerneelementet om å vurdere og bearbeide dampsperrer, festemidler, isolasjon og tekkematerialer.

Bygningsfysikk

Kjerneelementet bygningsfysikk handler om å tekke nye konstruksjoner og rehabilitere eksisterende etter beskrivelser og gjennom samhandling med andre faggrupper. Videre handler bygningsfysikk om å kontrollere varme-, luft- og fukttransporten i en bygning. Kjerneelementet innebærer fuktkontroll, fuktmåling, termografering og trykktesting. Kompetanse om damptetting, mekanisk innfesting, isolering og tekking er også en del av kjerneelementet.  

Rehabilitering

Kjerneelementet rehabilitering handler om å tekke eksisterende tak og membraner med nye materialer og løsninger på grunnlag av beskrivelser og kunnskap om gamle tekkemetoder. Kjerneelementet handler om å tilpasse tekking med nye materialer, eldre materialer og konstruksjoner.

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i valg av isolasjons- og tekkemetode. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Følge toleransekrav i prosjekter er og en del av kjerneelementet. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.