Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Haugesund

Nivå

Videregående skole

Organisering

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Matematikk R1 kvalifiserer for opptak til studier på høyere nivå med krav til spesiell studiekompetanse .

Faget passer for dem som ønsker å studere og arbeide innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Det gir deg opptaksgrunnlag for bachelor- og masterutdanning i ingeniørfag.

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. Det tas hensyn til at deltakerne er voksne med ulik erfaring fra både arbeid og utdanning. Undervisningen er basert på individuelt arbeid, pararbeid og individuell veiledning fra lærer.

I tillegg benyttes læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Kurset krever høy arbeidsinnsats og god motivasjon for å kunne gjennomføres.

Kurset tilrettelegges for både dagtid og kveldstid.

Opptakskrav:

  • Generell studiekompetanse med 1T/1MX matematikk eller
  • Generell studiekompetanse med 1P/2PY/1MY + Forkurs matematikk R1 /Fysikk 1


Opptaksinformasjon

Les om søknadsfrist på studiets hjemmeside.