Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Haugesund

Nivå

Videregående skole

Organisering

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Undervisningen dekker pensum på Vg1 og Vg2 studiespesialisering og gir deg studiekompetanse i faget.

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. Det tas hensyn til at deltakerne er voksne med ulik erfaring fra både arbeid og utdanning. Undervisningen er basert på individuelt arbeid, pararbeid og individuell veiledning fra lærer.

I tillegg benyttes læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Dersom det er lenge siden du har hatt matematikk, anbefales forkurs (arrangeres ved samme studiested) for å friske opp viktige deler av faget fra grunnskolen.

Du kan melde deg på kurset både på kveldstid og dagtid.

Forkunnskaper:
Fullført grunnskole eller tilsvarende.


Opptaksinformasjon

Les om søknadsfrist på studiets hjemmeside.