Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Haugesund

Nivå

Videregående skole

Semester

1

Organisering

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. Det tas hensyn til at deltakerne er voksne med ulik erfaring fra både arbeid og utdanning. Undervisningen består av individuelt arbeid, pararbeid og individuell veiledning fra lærer.

Dersom det er lenge siden du har hatt matematikk, anbefales å ta forkurs for å friske opp viktige deler av faget fra grunnskolen. Les mer på studiets hjemmeside.

Dersom du ønsker studiekompetanse i matematikk uten at du skal ta ekstra realfag , må du i tillegg ta Matematikk 2P. Da anbefales at du tar kurset Matematikk 1P-2P.

Kurset tilrettelegges på både dagtid og kveldstid.

Forkunnskaper: Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist: Se studiets hjemmeside.