Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Nettstudier

Nivå

Annen utdanning

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Høst

Om studiet

Ønsker du å skape bedre resultater og bli en tydelig leder? De beste lederne bringer frem resultater igjennom å utvikle og motivere sine ansatte.

Ledelse i detalj- og faghandel:

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for deg som er leder eller har lederambisjoner innen detalj- og faghandel bransjen. Det gjelder også for deg som jobber eller er helt / delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding mottar du en spørreundersøkelse om bransjetilhørighet og arbeidsmarkedsstatus, som du må svare på innen en gitt frist.

Opplæringen foregår en kveld i uken. Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter.

Faglig innhold i kurset:

  • Varelogistikk
  • Økonomi med IKT
  • Relasjonsledelse

Målgruppe

Ledere eller ansatte med lederambisjoner, fra detalj- og varehandel bransjen.

Opptakskriterier

Må tilhøre detalj- og faghandel bransjen, og være eller ha ambisjoner om å bli leder.

Anbefalte forkunnskaper

Noen års erfaring fra detalj- og faghandel bransjen.

Gjennomføring

Opplæringen vil skje via videoundervisningsprogrammet BBB som er integrert i vår digitale læringsplattform Acampus. Her vil du også finne undervisningsmateriell og kunne kommunisere med lærer. 

Læringsaktiviteter vil være presentasjon av og dialog rundt øktens tema. Det vil bli lagt opp til gruppearbeid på konkrete refleksjonsoppgaver, men også i forhold til praktisk trening i veiledningssamtaler.