Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Haugesund

Kostnader

3800

Organisering

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Vi anbefaler deg å ta dette kurset dersom det er lenge siden du har gått på skole og trenger å friske opp gamle kunnskaper og/eller dersom du opplever matematikk som en utfordring.

Undervisningen går over 4 kvelder. Det vil bli opplyst om eksakte datoer når det nærmer seg kursoppstart.

Kurset gjennomføres med klasseromsundervisning og blir tilpasset den gruppen som til enhver tid er til stede på undervisningen.

Eksamen
Ingen

Studiets oppbygging

På forkurset undervises det i følgende tema:

  • Grunnleggende algebra med de ulike regneartene
  • Hvordan velge regneart når man har ulike typer regneoppgaver? Her ses det spesielt på tekstoppgaver.
  • Brøkregning
  • Kvadratrot
  • Prosentregning, samt litt vekstfaktor
  • Grunnleggende regning med Pytagoras læresetning
  • Pytagoras og grunnleggende trigometri

Undervisningsopplegg

Temaene er hentet fra grunnskolepensum, som det forventes at du kan når du starter på videregående opplæring.

Anbefalt forhåndskunnskap

Matematikk 1P

Matematikk 1P - 2P