Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Nettstudier

Nivå

Annen utdanning

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Høst

Om studiet

Har du erfaring som butikkmedarbeider innen detalj- og faghandel bransjen, og ønsker å lære mer om hvordan vareflyten påvirker økonomien? Da anbefaler vi at du melder deg på dette kurset.

Butikkmedarbeider i detalj- og faghandel:

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for deg som jobber som butikkmedarbeider innen detalj- og faghandel bransjen. Det gjelder også for deg som jobber eller er helt / delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding mottar du en spørreundersøkelse om bransjetilhørighet og arbeidsmarkedsstatus, som du må svare på innen en gitt frist.

Opplæringen foregår en kveld i uken. Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter.


Faglig innhold i kurset:

  • Logistikk
  • IKT
  • Grunnleggende bedriftsøkonomi


Målgruppe
Aktuelt for alle ansatte i detalj- og faghandel bransjen, med og uten fagbrev i salgsfaget.

Opptakskriterier
Det er ingen spesielle krav til opptak.

Anbefalte forkunnskaper
Det forventes at man har fått ordinær opplæring i bransjen av sin arbeidsgiver da dette ikke er et introduksjonskurs til bransjen.

Gjennomføring
Opplæringen vil skje via videoundervisningsprogrammet BBB som er integrert i vår digitale læringsplattform Acampus. Her vil du også finne undervisningsmateriell og kunne kommunisere med lærer. 

Læringsaktiviteter vil være presentasjon av og dialog rundt øktens tema. Det vil bli lagt opp til gruppearbeid på konkrete refleksjonsoppgaver, men også i forhold til praktisk trening i veiledningssamtaler.