Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Nettstudier

Nivå

Fag- og svennebrev

Semester

2

Kostnader

Gratis

Studieform

Nettstudium, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Vår

Om studiet

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få det dokumentert? Teori til fagprøven som fagoperatør i boreoperatørfaget er første steg på veien.

Dette kurset er ment for deg som allerede har erfaring fra faget, og som nå ønsker å ta fagbrev. Med fagbrev i boreoperatørfaget bidrar du til å dekke samfunnets behov for effektiv og sikker utvinning fra olje- og gassfelt.

Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet til maritim næring og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Dette kurset går i digitalt klasserom en dag i uken fra kl 10-14. Fri i grunnskolens påske- og sommerferie.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom en gang i uken over totalt 30 undervisningsøkter.
Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Det blir også tatt opptak av undervisningen slik at den kan ses i etterkant.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

 

Eksamen

Privatisteksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.
All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Innhold

Kjerneelementer i boreoperatørfaget er:

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om bruk av regelverk, risikovurdering og risikoreduserende tiltak knyttet til ulike boreoperasjoner. Det handler videre om bruk av riktig verneutstyr for de ulike arbeidsoppgavene.

Teknologi

Kjerneelementet teknologi handler om mekaniske, hydrauliske og elektriske systemer og samspillet mellom disse innenfor arbeid med boring og ferdigstilling av brønn. Kjerneelementet handler videre om mekanikk, digitale hjelpemidler, feilsøking og vedlikehold og om å bruke tilgjengelig teknologi til å utføre arbeidsoppgaver.

Planlegging og operasjon

Kjerneelementet planlegging og boreoperasjon handler om planlegging og gjennomføring av ulike brønnoperasjoner. Videre handler det om å utarbeide dokumentasjon, risikovurdering og rapporter knyttet til sikkerhet og erfaring. Det handler også om vedlikehold av utstyr for den enkelte operasjon. Videre handler det om å etablere barrierer og å kvalitetssikre arbeidet.