Nøkkelinformasjon

AOF Vestlandet-Agder - Logo
AOF Vestlandet-Agder - Logo

Studiested

Haugesund

Nivå

Annen utdanning

Om studiet

Arbeidslivet er preget av raske endringer og høye omstillingskrav. Nå kan din bedrift benytte seg av muligheten for å søke midler til kompetanseheving for de ansatte.

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med kort formell utdanning.

Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk, og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav om omstilling i arbeidslivet.

Opplæringen det gis midler til skal være arbeidsrelatert og kobles mot deltakernes faktiske arbeidsoppgaver. Derfor skreddersys opplæringen både til deltakernes behov og ståsted, og bedriftens behov knyttet til utfordringer på arbeidsplassen. Eksempler på relevante kurstema kan være HMS, logistikk, prosjekt, ledelse eller økonomi.

Denne typen opplæring kan benyttes som en god tilnærming ved for eksempel innføring av nye rutiner, krav, omorganisering, digitalisering på arbeidsplassen eller språkopplæring.

AOF Vestlandet samarbeider med bedriften og finner ut hvordan organisasjonen og de ansatte kan utvikle seg på best mulig måte. Sammen avdekkes hvilke opplæringsbehov som finnes i bedriften. AOF Vestlandet utarbeider og sender søknaden om kompetansemidler for bedriften.