Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Annen utdanning

Semester

1

Kostnader

Gratis

Studieform

Samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Vår

Om studiet

Jobber du innen avfalls- og gjenvinningsbransjen hvor møter med kunder på avfallsstasjoner, på kjøreruter eller i telefon er en del av arbeidshverdagen? Ønsker du faglig påfyll? Hev din kompetanse innen det grønne skifte, sirkulærøkonomi, nedstrømsløsninger og kundeservice!  

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få det dokumentert? Ett yrkesrettet kurs er et steg videre på veien.

Jobber du innen avfalls- og gjenvinningsbransjen hvor møter med kunder på avfallsstasjoner, på kjøreruter eller i telefon er en del av arbeidshverdagen? Ønsker du faglig påfyll? Hev din kompetanse innen det grønne skifte, sirkulærøkonomi, nedstrømsløsninger og kundeservice!  
Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for avfall- og gjenvinningsbransjen for deg som har erfaring eller jobber innenfor bransjen. Det gjelder også for deg som er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

 

Gjennomføring

Undervisningen er samlingsbasert på dagtid. Hver samling er over to dager på 7,5 timer hver dag. Det er totalt to samlinger og undervisningen foregår i Bergen.

 

Forkunnskaper

Kurset har ingen krav til forkunnskaper.

Innhold

Innholdet i kurset retter seg mot kursdeltakernes arbeidserfaring/arbeidsplass i møte med bruker av tjenestene som tilbys.

Temaer i kurset er:

  • Elementer fra «bransjekunnskap om avfalls- og gjenvinningsbransjen, avfallsressurser og innføring i sirkulærøkonomi»
  • Det grønne skiftet – endring av avfallsbransjen  ( fra mottaker til leverandør)
  • Grunnleggende kunnskap, kunnskap om fraksjoner og nedstrømsløsninger, sirkulærøkonomi
  • Kvalitetsgjenvinning
  • Representant for arbeidsgiver og bransjen ( også i trafikken), uniformering
  • Kundeservice – se kunden – møte kundens behov
  • Tilpasse informasjon til alle type kunde ( alle innbyggere)
  • Vanskelig kunder ( vold og trusler)