Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Moelv

Semester

3

Kostnader

44 000 kr

Studieform

Samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Om studiet

Med mesterutdanningen skaffer du deg en lederutdanning i faget som gjør deg godt forberedt til å etablere og drive din egen bedrift, eller arbeide som leder/mellomleder i en bedrift. Med et fag-/svennebrev i bunnen og med et mesterbrev på toppen, blir du attraktiv i et arbeidsmarked som har et stort behov for denne type kompetanse.

Å være leder i en håndverksbedrift byr på mange spennende muligheter. Likevel er det mange ledere som melder om en ensom og krevende hverdag, hvor de blant annet mangler nettverk å støtte seg på. Ledere i håndverksbransjen kjennetegnes ofte ved at de er flinke til å holde seg oppdatert på utvikling i eget håndverk, men i mindre grad prioriterer kompetanseheving i lederfaget. Lederkompetanse samt deling av kunnskap og erfaring med andre ledere viser seg å være en viktig og avgjørende komponent for å lykkes som leder. Mesterutdanningen vil gjøre deg dyktigere i lederrollen.

Er du praktiker og planlegger å bli leder i en bedrift eller å starte egen bedrift, da er Mesterutdanning en god løsning for deg. Den gir deg økt kompetanse i bedriftsledelse og i hvordan man organiserer, leder og styrer en bedrift. Vea har lang erfaring med å tilby mesterutdanning til håndverkere. Ved å ta Mesterutdanningen på Vea, vil du komme i klasse med andre håndverkere med bakgrunn fra ulike fag.

Håndverkere fra mindre bedrifter har ofte de samme utfordringene i arbeidshverdagen. Med denne utdanningen vil du få et nettverk der du kan dele erfaringer med andre.

Mesterutdanningen går over tre semestre. Det er 3 samlinger i høstsemestret. I vårsemestret er det 3 samlinger og en skriftlig eksamen. I tredje semester arbeider deltakerne med sin Mesteroppgave. Arbeidet støttes med individuell veiledning.

Samlinger: 6 samlinger
Opptakskrav: Fagbrev eller svennebrev. Dersom du ikke har fagbrev/svennebrev kan du fortsatt delta i utdanningen, men da uten mulighet til å søke om mesterbrev.

Søknadsskjema: https://portal.vea-fs.org/soknad/skjema/

Faglig innhold:

  • Bedriftsledelse er felles for alle mesterfagene
  • Faglig ledelse er felles for den enkelte faggruppen
  • Faglig fordypning er tilpasset det enkelte mesterfaget

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr mesterutdanning til følgende faggrupper:

  • Estetiske fag
  • Møbel- og trefag
  • Verkstedhåndverksfag
  • Grafiske fag
  • Matfag

For deg som har ; fagbrev innen byggfag anbefaler vi å følge mesterundervisningen gjennom blimester.com

Fleksibel utdanning:

Utdanningen er samlingsbasert med gruppearbeid og veiledning mellom samlingene. Det legges stor vekt på deling og utveksling av erfaring mellom deltakerne.

Veien videre:

Etter at du har bestått eksamen med minimum karakteren D, og gjennomført mesteroppgaven, kan du søke Mesternemda om å bli godkjent Mester.