Fagskoleutdanning
Historiske grøntanlegg

Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Varighet

2 år

Organisering

Deltid , Undervisning ved lærestedet, Samlingsbasert

Kostnader

24 000

Søknadsfrist

15. april 2016
NOKUT-godkjent

Fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg er en videreutdanning for gartnere og anleggsgartnere som ønsker spesialkompetanse innen den praktiske forvaltningen av historiske grøntanlegg.

Historiske grøntanlegg er en fagskoleutdanning som gir deg spesialkompetanse innen drift, skjøtsel og gartnerfaglig restaurering av historiske anlegg.

Som fagtekniker Historiske grøntanlegg har du kompetanse til:

- å kunne utføre de gartnerfaglige håndverkene som kreves ved restaurering, drift og skjøtsel av historiske grøntanlegg
- å kunne utarbeide enkle restaureringsplaner, samt drift- og skjøtselsplaner for historiske grøntanlegg
- å kunne utføre den gartnerfaglige delen av restaureringsoppgaven og være i stand til å vurdere verneverdiene i anlegget opp mot oppdragsgivers behov.

Som fagtekniker Historiske grøntanlegg kan du:

- Bli forvalter av historiske grøntanlegg gjennom bevaring, drift og skjøtsel. I tillegg kan du jobbe med restaurering og rekonstruksjon av anlegg.

Din arbeidsplass kan være i offentlige eller private hager, parker og kulturlandskap av historisk betydning. Det kan være i kommunal/fylkeskommunal sammenheng eller i private firmaer som har restaurering som virkeområde. 

 
Opptakskrav
Bestått Vg3 gartnernæring, fagbrev i anleggsgartnerfaget, tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse.
 
Organisering
Undervisningen er lagt opp med totalt 24 ukessamlinger. Det meste av undervisningen er på Vea fra mandag - fredag de ukene det er samling. Det vil også bli noen ekskursjoner, befaringer og praksis i historiske grøntanlegg.

Studieplan 
Historiske grøntanlegg

For mer informasjon ta kontakt med avdelingsleder Anne Hagen Bakken: anne [dot] hagen [dot] bakken [at] vea-fs [dot] no" target="_blank" title="E-post adresse til Anne Hagen Bakken">anne [dot] hagen [dot] bakken [at] vea-fs [dot] no

Forelesning, ekskursjoner

Gartner, anleggsgartner eller relevant erfaring

Fortløpende opptak frem til studiestart dersom det er ledige plasser. Benytt søknadskjema som du finner på www.vea-fs.no

Fagtekniker Historiske grøntanlegg

Offentlige fagskoler som tilbyr Historiske grøntanlegg

Lignende utdanninger