Historiske grøntanlegg favoritt ikon

Fagskole

Varighet

2 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet, Samlingsbasert

Kostnader

24 000

Søknadsfrist

15. april 2016

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg er en videreutdanning for gartnere og anleggsgartnere som ønsker spesialkompetanse innen den praktiske forvaltningen av historiske grøntanlegg.

Historiske grøntanlegg er en fagskoleutdanning som gir deg spesialkompetanse innen drift, skjøtsel og gartnerfaglig restaurering av historiske anlegg.

Som fagtekniker Historiske grøntanlegg har du kompetanse til:

- å kunne utføre de gartnerfaglige håndverkene som kreves ved restaurering, drift og skjøtsel av historiske grøntanlegg
- å kunne utarbeide enkle restaureringsplaner, samt drift- og skjøtselsplaner for historiske grøntanlegg
- å kunne utføre den gartnerfaglige delen av restaureringsoppgaven og være i stand til å vurdere verneverdiene i anlegget opp mot oppdragsgivers behov.

Som fagtekniker Historiske grøntanlegg kan du:

- Bli forvalter av historiske grøntanlegg gjennom bevaring, drift og skjøtsel. I tillegg kan du jobbe med restaurering og rekonstruksjon av anlegg.

Din arbeidsplass kan være i offentlige eller private hager, parker og kulturlandskap av historisk betydning. Det kan være i kommunal/fylkeskommunal sammenheng eller i private firmaer som har restaurering som virkeområde. 

 
Opptakskrav
Bestått Vg3 gartnernæring, fagbrev i anleggsgartnerfaget, tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse.
 
Organisering
Undervisningen er lagt opp med totalt 24 ukessamlinger. Det meste av undervisningen er på Vea fra mandag - fredag de ukene det er samling. Det vil også bli noen ekskursjoner, befaringer og praksis i historiske grøntanlegg.

Studieplan 
Historiske grøntanlegg

For mer informasjon ta kontakt med avdelingsleder Anne Hagen Bakken: anne [dot] hagen [dot] bakken [at] vea-fs [dot] no" target="_blank" title="E-post adresse til Anne Hagen Bakken">anne [dot] hagen [dot] bakken [at] vea-fs [dot] no

Undervisningsopplegg

Forelesning, ekskursjoner

Opptakskrav

Gartner, anleggsgartner eller relevant erfaring

Opptaksinformasjon

Fortløpende opptak frem til studiestart dersom det er ledige plasser. Benytt søknadskjema som du finner på www.vea-fs.no

Kvalifikasjon/tittel

Fagtekniker Historiske grøntanlegg