Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Moelv

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Kostnader

13200

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-LHB-GAK0001

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20405-2

Om studiet

Fagskolestudiet Historiske gartnerfag kompetanse er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Du lærer hvordan gartneren som antikvarisk håndverker skal behandle historiske hager som kulturminner, både i daglig drift og skjøtsel, og ved restaureringsarbeider. Studiet går ut på å utarbeide drift- og skjøtselsplaner, samt restaureringsplaner for historiske anlegg, alt basert på historiske kilder, feltarbeid, uttesting av historiske metoder og annen dokumentasjon.

Beskrivelse av studiet:

Vi jobber med konkrete, tverrfaglige restaurering- og skjøtselprosjekter. Teorien består bl.a. i en innføring i hagekunsthistorie, plantenes innførselhistorie, verneteorier, lovverk og standarder. Praksis består bl.a. i innføring i ulike tradisjonelle gartnerhåndverk. Vi har praksis og ekskursjoner i innland og utland.

Oppbygging av studiet:

Studiet består av ett år med restaureringsprosjekter og konkrete case-studies, og ett år med skjøtselprosjekter på temabaserte samlinger.

Studiet består av 2 moduler:

  • Historiske grøntanlegg
  • Antikvarisk drift og skjøtsel

Faglig innhold:

Historiefag: 20 studiepoeng
Vegetasjonslære: 20 studiepoeng
Tekniske fag: 10 studiepoeng
Prosjektplanlegging: 10 studiepoeng

Opptakskrav: Vg3 gartnernæring eller Vg3 anleggsgartnerfaget, tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse*

Søknadsfrist: 20.april 2022

Studiestart: august 2022

Studieavgift: 13.200,-

Fleksibel utdanning:

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.
Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Veien videre:

Etter endt utdanning har du tittelen Gartner med antikvarisk kompetanse, og kan få jobb i historiske hageanlegg, så som museer, parker, ulike offentlige og private grøntanlegg.

Søknadsskjema: https://www.samordnaopptak.no/info/

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

 

Opptakskrav

Gartner, anleggsgartner eller relevant erfaring.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolekandidat Historiske gartnerfag

Tilleggsinformasjon

Fagskolestudiet Historiske gartnerfag er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.

Alle utdanninger innen