Eksperimentell formgivning med plantemateriale favoritt ikon

Fagskole
En internasjonal yrkesrettet videreutdanning med hovedvekt på plantematerialer og dets estetiske og tekniske muligheter.

Varighet

1 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstøttet, Samlingsbasert

Kostnader

9 000

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Studiet er en internasjonal yrkesrettet videreutdanning med hovedvekt på plantematerialer og dets estetiske og tekniske muligheter. Studiet retter seg mot alle typer håndverkere, designere, interiørarkitekter, blomsterdekoratører, kunstnere, lærere innen design og håndverk, og andre esteter som ønsker mer kunnskap om og med plantematerialer. 

Undervisning og arbeidskrav vil foregå på engelsk, men språkferdigheter er ikke i fokus. Studiet er samlingsbasert med noen lengre skoledagen enn hva som er vanlig.  Det må også påregnes arbeid i angitte helger, samt at to av samlingene foregår i andre land. Studiet bygger videre på kompetansen hos yrkesutøvere innen estetiske fag tilsvarende fagbrev. Kompetansekravet kan erstattes av tilsvarende realkompetanse.

Innholdet i studiet er spisset mot bruk av plantematerialer i følgende tre retninger; fri kunstnerisk utforming, design eller håndverk. Studenten kan selv velge retning(er) gjennom studieløpet.

Opptakskrav

Fagutdanning innen estetiske fag.

Kvalifikasjon/tittel

Fagtekniker Eksperimentell formgivning