Botanisk design og ledelse favoritt ikon

Fagskole
Fagskolestudiet Botanisk design og ledelse (BDL) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for blomsterdekoratører. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen det å drive trendtilpasset produktutvikling i blomsterdekoratørfaget, blomsterfaglig ledelse, salg, service og utstillingteknikk, samt utvikling, drift og ledelse av blomsterbutikk.

Varighet

2 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstøttet, Samlingsbasert

Kostnader

19 000

Søknadsfrist

15. april 2019

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

For: Blomsterdekoratører med fagbrev

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 90 studiepoeng

Heltid/deltid: Deltid over 2-3 år

Samlinger: 7 samlinger pr.år 

Opptakskrav: Fagbrev i blomsterdekoratørfaget eller tilsvarende realkompetanse

Søknadsfrist: 15.april 2019

Studiestart: 19.august 2019

Studieavgift: 19 000,- (for hele studiet)

Tittel: Fagskolekandidat Botanisk design og ledelse

Oppbygging av studiet: Studiet er satt sammen av tre moduler. Du kan velge å ta modulene over to eller tre år.

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys som nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, med nettundervisning mellom samlingene. De fysiske samlingene vil være på Vea i uke 34, 37, 42, 49, 2, 6 og 10.

Faglig innhold: Studiet har et sterkt fokus på faglig egenutvikling slik at du gjennom året blir faglig sterkere, mer allsidig og konkurransedyktig. Du får faglig inspirasjon fra produktutvikling, kulturforståelse og botanikk, som gjør deg i stand til å fordype og videreutvikle deg innen blomsterdekoratørfaget.

  • Blomsterfaglig fordypning
  • Anvendt botanikk
  • Produktutvikling
  • Kulturforståelse
  • Konseptutvikling
  • Faglig innovasjon
  • Faglig ledelse og veiledning
  • Organisasjon, ledelse og administrasjon
  • Økonomistyring og etablering
  • Salg og markedsføring

Studieplan: Studieplan Botanisk design og ledelse

Som Fagskolekandidat Botanisk design og ledelse kan du: Etablere og drive egen bedrift, eller arbeide som leder eller mellomleder i andres bedrift. Du kan bli produktutvikler og bidra til utvikling av hjelpemidler, teknikker og disipliner, samt spesialisere deg innen vareeksponering/utstilling. Du kan også organisere opplæring i faget og veilede ansatte eller kolleger innen både salg/service og i utøvelsen av håndverket.

MesterbrevBotanisk design og ledelse gir deg kompetanse innen ledelse, etablering og drift. Ved bestått eksamen kan du søke om mesterbrev etter gitte kriterier. Som mester i blomsterdekoratørfaget har du kunnskap om bedriftsetablering, det å være leder, om lønnsomhet og økt inntjening i en blomsterbutikk.

Opptakskrav

Blomsterdekoratør med fagbrev eller gjennomført 5 årsverk relevant yrkespraksis eller tilsvarende realkompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Fagtekniker Botanisk design og ledelse