Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Moelv

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

90.0

Kostnader

18000

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

F-EST-BDL0001

Antall studieplasser

7

Søknadskode (SO)

20405-7

Om studiet

Fagskolestudiet Botanisk design og ledelse er en høyere yrkesfaglig utdanning for blomsterdekoratører. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen det å drive markedstilpasset produktutvikling i blomsterdekoratørfaget, blomsterfaglig ledelse, salg, service og utstillingsteknikk, samt utvikling, drift og ledelse av blomsterbutikk.

For: Blomsterdekoratører med fagbrev

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 90 studiepoeng

Heltid/deltid: Deltid over 2 år

Samlinger: 7 samlinger pr.år

Opptakskrav: Fagbrev i blomsterdekoratørfaget eller tilsvarende realkompetanse

Søknadsfrist: 15.april 2021

Studiestart: august 2021

Studieavgift: 18 000,- for begge årene tilsammen (Utgifter til ekskursjoner og bøker kommer i tillegg)

Tittel: Fagskolekandidat Botanisk design og ledelse

Oppbygging av studiet: Studiet er satt sammen av tre moduler. Du kan velge å ta modulene over to eller tre år.

Moduler:

Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse
Blomsterfaglig produktutvikling
Bedriftsledelse

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Faglig innhold: Studiet gir deg faglig inspirasjon med trening av de kreative musklene. Du får kompetanse i bærekraftig utøvelse av faget og hvordan være en god faglig leder. I produktutviklingen jobber du med å finne lønnsomme og estetiske løsninger, tilpasset det kunden vil ha. Utvikling av forretningskonsepter som ivaretar nye måter å selge og markedsføre blomsterarbeider på, er også en del av studiet.

-Blomsterfaglig fordypning
-Anvendt botanikk
-Produktutvikling
-Kulturforståelse
-Konseptutvikling
-Faglig innovasjon
-Faglig ledelse og veiledning
-Organisasjon, ledelse og administrasjon
-Økonomistyring og etablering
-Salg og markedsføring

Veien videre: Som Fagskolekandidat Botanisk design og ledelse kan du etablere og drive egen bedrift, eller arbeide som leder eller mellomleder i andres bedrift. Du kan bli produktutvikler og bidra til utvikling av hjelpemidler, teknikker og disipliner, samt spesialisere deg innen vareeksponering/utstilling. Du kan også organisere opplæring i faget og veilede ansatte eller kolleger innen både salg/service og i utøvelsen av håndverket. Du kan også søke mesternemda om å bli godkjent Mester.

Mesterbrev: Botanisk design og ledelse gir deg kompetanse innen ledelse, etablering og drift. Ved bestått eksamen kan du søke om mesterbrev etter gitte kriterier. Som mester i blomsterdekoratørfaget har du kunnskap om bedriftsetablering, det å være leder, om lønnsomhet og økt inntjening i en blomsterbutikk.

Opptakskrav

Blomsterdekoratør med fagbrev eller gjennomført 5 årsverk relevant yrkespraksis eller tilsvarende realkompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Fagtekniker Botanisk design og ledelse

Tilleggsinformasjon

Fagskolestudiet Botanisk design og ledelse er en høyere yrkesfaglig utdanning for blomsterdekoratører. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen det å drive markedstilpasset produktutvikling i blomsterdekoratørfaget, blomsterfaglig ledelse, salg, service og utstillingsteknikk, samt utvikling, drift og ledelse av blomsterbutikk.

Alle utdanninger innen