Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Drammen

Nivå

Annen utdanning

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

1. februar

Oppstartsdato

13. februar

Om studiet

Er du ansatt i bygg og anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til å delta på ADK-1 kurs. Kurset er gratis og finansieres gjennom direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Vi arrangerer 2 kurs i Drammen. Kursene gjennomføres på nett, men med praktiske øvelser og eksamen i Drammen.

Kurstilbudet er en unik mulighet til å øke egen kompetanse, slik at du får enda flere muligheter i VA-bransjen.

Målgruppe
Ansatte i bygg- og anleggsbransjen. Du kan delta på kurset enten du er i full jobb, er permittert elle

Faglig gjennomføring

Det faglige gjennomføres av Norsk Rørsenter.

Norsk Rørsenter AS er et kompetansesenter innen vann- og avløpsfaget. De har en solid fagkompetanse innen VA-faget og har levert tjenester til de fleste av landets kommuner. Norsk Rørsenter holder til i Drammen.

Vi gjennomfører 2 kurs i ADK 1:

 1. Nettbasert med oppstart 13.02.2023 -med praktiske øvelser og eksamen i Drammen.
 2. Nettbasert med oppstart 30.05.2023 - med praktiske øvelser og eksamen i Drammen.

Studiets oppbygging

 •  Digitalt oppstartsmøte fra kl. 18.30 – 20.00
 • Nettbasert undervisning
 • Praktiske øvinger og eksamen (Drammen) Avhengig av hvilket kurs du søker plass på.

Du må være ferdig med lærestoffet og ha gjennomført og bestått de obligatoriske oppgavene i løpet av kursperioden. Du får mer informasjon på oppstartsmøtene første kursdag.

Eksamen
1. Kurs 1: Praktiske øvinger og eksamen i Norsk Rørsenter sine lokaler i Drammen i uke 19/2023. Mer informasjon i oppstartsmøte.
2. Kurs 2: Praktiske øvinger og eksamen i Norsk Rørsenter sine lokaler i Drammen i uke 36/ 2023. Mer informasjon i oppstartsmøte.

Studiepoeng

Etter endt og bestått kurs har du oppnådd 4 studiepoeng. Karakterutskrift utstedes av Norges grønne fagskole – Vea.

Undervisningsopplegg

Innholdet i kurset
Kurset gjennomføres i tråd med ADK-1 læreplanen og læringsutbytter hentet fra fagskolestudiet Sirkulær disponering av vann (SDV).
Emne: Vann- og avløpsteknikk:
Kunnskap:
1. Kandidaten har kunnskap om de viktigste norske standardene for ledningsanlegg og rørarbeider.
2. Kandidaten har kunnskap om rør, armaturer, ventiler og rørdeler på et ledningsnett, hvilke symboler som brukes og hvordan de brukes på et ledningskart og i arbeidstegninger.
3. Kandidaten har kunnskap om vann og avløpskummer av plast og betong, samt de mest sentrale gategodsproduktene.
4. Kandidaten har kunnskap om rørgjennomføringer og forankring i kummer, samt sikkerhetsrutiner i forbindelse med arbeid i kum.
5. Kandidaten har kunnskap om hvordan en rørgrøft bygges opp, hvilke ulike materialer og soner det deles opp i og hvilken funksjon disse har.

Ferdigheter:
6. Kandidaten kan montere gategods og kummer i samsvar med monteringsanvisningen, produksjonsunderlag og preaksepterte ytelser.
8. Kandidaten kan tilknytte stikkledning på hovedledning for vann og for avløp.

Opptakskrav

Kurset er på fagskolenivå og er åpent for ansatte, permitterte og arbeidsledige i bygg- og anleggsbransjen. Ved søknad MÅ du legge ved fagbrev eller attest som viser arbeidserfaring fra anleggsbransjen.

Opptakskrav
Kurset er på fagskolenivå og er åpent for ansatte, permitterte og arbeidsledige i anleggsbransjen. For å få studiepoengene må kandidatene tilfredsstille det formelle opptakskravet til studiet. Opptakskravet er:

 • Anleggsgartner med fagbrev
 • Anleggsmaskinfører med fagbrev
 • Rørlegger med svennebrev
 • Vei- og anleggsfaget
 • Anleggsrørlegger med fagbrev
  eller realkompetanse tilsvarende et av disse

Dokumentasjon ved søknad
Ved søknad må du legge ved fagbrev eller attest som viser arbeidserfaring fra anleggsbransjen. Du skal også legge ved karaktergrunnlag som er vitnemål fra videregående før fagbrev eller karakter fra teoretisk prøve til fagprøven.

Elektronisk søknad: 
Det tas forbehold om avlysning eller utsettelse av oppstart ved for få kvalifiserte søkere.

Opptaksinformasjon

For å få utstedt ADK1-sertifikat må kandidaten oppfylle et av følgende krav:

A) 3 års praksis i anleggsrørlegging.
B) Har bestått fag/svenneprøve innenfor:
Rørleggerfaget – og ett års praksis i anleggsrørlegging.
Anleggsmaskinførerfaget – og ett års praksis i anleggsrørlegging.
Fag relatert til Bygg- og anleggsteknikk (eller tidligere tilsvarende varianter) – og ett års praksis i anleggsrørlegging.
C) Ingeniør/tekniker som skal forestå ledelse og kontroll av ledningsanlegg – og ett års praksis i VA-faget.

Karrieremuligheter

Kurstilbudet er en unik mulighet til å øke egen kompetanse, slik at du får enda flere muligheter i VA-bransjen.