Fakta

Sted:
Campus Drammen
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Samlingsbasert
Studiepoeng:
30
Søknadsfrist: 14. januar

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

12. januar 2023.

Om studiet

En god psykisk helse er et viktig fundament for å mestre livet og dets utfordringer på en bra måte.

Slik er studiet

Utdanningen er organisert som et klinisk rettet deltidsstudium over to år. Det er lagt opp til månedlige endags-samlinger med felles forelesninger og gruppearbeid. Mellom samlingene arbeider studentene med hjemmeoppgaver. Studiet avsluttes med en prosjektoppgave knyttet til egen arbeidssituasjon.

Det gis hjemmeoppgaver mellom samlingene som skal fremme den enkelte students utvikling som behandler/hjelper. Hjemmeoppgavene blir gitt i forhold til pensumlisten og temaer som det blir forelest over. Dette for at studentene kan være mer forberedt til forelesningene og ha mer utbytte av gruppesamlingene i etterkant.

Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen som gjennomføres over en 4 ukers periode. Studentene utarbeider en selvvalgt problemstilling med tilknytning til eget arbeidsfelt innenfor studiets fokus. Problemstillingen skal godkjennes av oss. Besvarelsen vurderes med gradert karakter A - F.

Samlingstidspunkter for vårsemesteret 2022
17. jan, 9. feb, 16. mars, 27. april, 18. mai, 8. juni

Opptakskrav

Treårig grunnutdanning eller bachelorgrad fra høgskole innen helse- og sosialfag (f. eks sykepleie, barnevern, sosialt arbeid, fysioterapi), pedagogikk (spesialpedagogikk, førskolelærer, allmennlærer), eller psykologi.

Du må ha minst to års arbeidserfaring med små barn etter fullført grunnutdanning.
Det er en forutsetning at du er i relevant yrkespraksis med barn i alderen 0-4 år under utdanningens forløp.

Har du utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere norsk og engelsk.

Opptaksinformasjon

Studiet er søkbart fra 15.09.2021 til 14.01.2022.