Fakta

Sted:
Campus Vestfold
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Oppstart: 21. februar
Studiepoeng:
5
Søknadsfrist: 10. februar

Informasjon oppdatert

2. februar 2023.

Om studiet

Vi hjelper deg på veien veien mot det grønne skiftet. Styrk dine kunnskaper og kompetanse om nye alternative fremdriftssystemer og hybride konfigurasjoner.

Kurset er relevant for skipsarbeidere, både fra gassdrevne og konvensjonelle skip, samt personer med maritim og teknisk kunnskap og erfaring som ønsker faglig påfyll.

Studiets oppbygging

Emnet er digitalt og vil bestå av 6 digitale forelesninger (moduler). Disse blir tatt opp og publisert fortløpende og kan følges asynkront. Hver modul har arbeidskrav. Det må beregnes en god del selvstudium og egenarbeid i kurset.

Undervisningsopplegg

Det vil bli gitt obligatorisk arbeidskrav (6) som skal leveres inn digitalt etter hver modul. Arbeidskravene vurderes som godkjent eller ikke godkjent. Arbeidskravene er individuelle innleveringer. Når alle kravene er godkjent kan studenten gå opp til eksamen

Første samling har obligatorisk oppmøte, for felles introduksjon av kurset og studenter. De resterende forelesningene blir lagt ut forløpende digitalt, og har ikke obligatorisk fremmøte. Får å få rett til endelig vurdering og studiepoeng må alle arbeidskrav leveres til tidsfrist og godkjennes, og avsluttende eksamen bedømmes som godkjent. Godkjente arbeidskrav gir rett til kursbevis for de som ikke ønsker å ta endelig eksamen, men ikke studiepoeng.

Opptakskrav

MARTE: generell studiekompetanse eller annen teknisk utdanning

  • generell studiekompetanse (GENS) eller
  • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller
  • bestått 2-årig teknisk fagskole eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning

I tillegg må du dokumentere tilsvarende kompetanse som:

  • VG2 maritimt fag, retning motormann eller,
  • VG3 maritim elektriker

Realkompetansevurdering
For søkere som har relevant bakgrunn fra maritim næring, men uten generell studiekompetanse, er det mulig å bli realkompetansevurdert.

Opptaksinformasjon

Emnet kan søkes på Universitetet i Sørøst-Norge sine nettsider, vi har fast søknadsfrist 23. januar 2023

https://www.usn.no/studier/gronn-maritim-teknologi-skip-med-gassdrift/

Læringsutbytte

* Læringsutbytte

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

• Har grunnleggende kunnskap om marine- motorer og teknologi (typer, design og termodynamiske sykluser)., drevet på flytende naturgass (LNG) og andre typer Low Flash Fuel (LFF). • Har grunnleggende kunnskap om teknologier og krav for utslippsreduksjoner, med økonomiske og juridiske rammebetingelser. • Har kjennskap til hjelpesystemer og håndteringsprosedyrer for LFF om bord. Inkludert tanker for lagring, supply systemer, bunkring, sikkerhet, prosederer og regelverk. • Har grunnleggende kunnskap om LFF kjemiske og fysiske egenskaper, fasetilstander ved transport og lagring, varmeoverføring og fordamping. • Har kjennskap til relevante hybridsystemer, forskjellige løsninger og konfigurasjoner om bord.

Ferdigheter:

• Kan utføre enkel termodynamisk analyse av en diesel/gass moto r med forskjellige typer brennstoff. • Kan redegjøre for hoved-karakteristikkene til de forskjellige forbrenningsprosessene på gassmotorer. • Kan redegjøre for karakteristikken og egenskapene for gjeldene LFF og valgte alternative drivstoff. • Kan utføre enkle beregninger i forbindelse med gass og LFF oppbevaring og bruk.

Generell kompetanse:

• Kan samle informasjon for å gjøre enkle beregninger på effekter, volum, kostnader og forbruk på LFF systemer. • Kan se sammenhengen mellom eksisterende teknologi og utvikling med gassdrift videre med alternative drivstoff (LFF), relatert til det grønne skiftet om bord på skip. • Kan diskutere og dele innovativ kunnskap fra emnet med andre

Anbefalt forhåndskunnskap

Forkunnskapskrav: Kurset er relevant for skipsarbeidere, både fra gassdrevne og konvensjonelle skip, samt personer med maritim og teknisk kunnskap og erfaring som ønsker faglig påfyll. MARTE: generell studiekompetanse eller annen teknisk utdanning • generell studiekompetanse (GENS) eller • bestått l -å rig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller • bestått 2-årig teknisk fagskole eller • bestått l -å rig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning I tillegg må du dokumentere tilsvarende kompetanse som: • VG2 maritimt fag, retning motormann eller, • VG3 maritim elektriker