Fakta

Sted:
Harstad
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
80

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

18. januar 2023.

Om studiet

Videreutdanning i spesialpedagogikk består av 9 valgfrie emner, som hver er på 10 studiepoeng, og derav kan utgjøre inntil 90 studiepoeng totalt. Emnene er skreddersydd ulike felt innenfor spesialpedagogikk. Videreutdanningen har som mål å imøtekomme behovet for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skole, og innen helse- og omsorgssektor.

Videreutdanningen består av totalt 9 valgfrie emner. Alle emnene tilbys ved UiT, Harstad og er på masternivå.

Hvert semester tilbys det to emner og man kan velge om man ønsker å ta begge eller bare ett emne. Emnene tilbys i ulik rekkefølge. Etter 1. mars/1. september blir det lagt ut lenke i fanen "Mer informasjon om studiet" til emnekatalogen på nett med informasjon om hvilke emner som tilbys gjeldene vår/høst. I emnebeskrivelsen finner man informasjon om emnets innhold, undervisning og eksamen.

De 9 emnene er:

 • PED-6103 Sosiale og emosjonelle vansker
 • PED-6105 Minoritetspedagogikk i et spesialpedagogisk perspektiv
 • PED-6106 Systematisk Begrepsundervisning i teori og praksis, del 1
 • PED-6107 Tourettes syndrom
 • PED-6108 ADHD
 • PED-6109 Multifunksjonshemming
 • PED-6110 Autismeforstyrrelser
 • PED-6111 Systematisk Begrepsundervisning i teori og praksis, del 2
 • PED-6112 Kultursensitivitet i et spesialpedagogisk perspektiv

Undervisningsopplegg

Videreutdanningen er et teoretisk og praksisnært deltidsstudium som kan gi inntil 90 studiepoeng. Emnene er organisert med to samlinger à tre dager over ett semester og avsluttes med hjemmeeksamen.

Opptakskrav

Se opptakskrav i studiebeskrivelsen.

Opptaksinformasjon

 • Bachelorgrad eller tilsvarende innen pedagogikk, helse-/sosialfaglig utdanning eller tilsvarende.
 • Bachelor- eller mastergrad med praktisk-pedagogisk utdanning.

Søknad registreres i lokal søknadsweb.
I Søknadsweb velges kategori Enkeltemner. Deretter velger man 9371 Enkeltemner, masternivå. I merknadsfeltet under må du oppgi emnekoden til det/de emner du ønsker å søke opptak til.

Søknadsfrist er 11. august for enkeltemneopptak til høstsemestreret og 1. desember for enkeltemneopptak til vårsemesteret. For mer informasjon om opptak se UiT´s nettside om søking og opptak.

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av emnene.

Læringsutbytte

Videreutdanningen har som mål å imøtekomme det økende behovet for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skole, og innen helse- og omsorgssektor.

Alle utdanninger innen