Sosiologi - nettbasert førstesemesterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Dersom du ønsker å studere sosiologi, har du mulighet til å ta det første semesteret nettbasert. Sammen med de nettbaserte variantene av examen philosophicum og examen facultatum, tar du et nettbasert emne i sosiologi: SOS-1012 Kultur, fritid og frivillig arbeid. Dette er et emne som handler om å anvende sosiologien på et felt i samfunnet, fritid og frivillig arbeid.

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

1

Om studiet

Dette nettbaserte studiet gir deg som student muliget til å studere hvor du vil, og når du vil.

Alle emnene er obligatoriske i bachelorstudiet i sosiologi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Tilbys ved:

  • Tromsø

Lignende utdanninger