Nautikk, ingeniør - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Velger du nautikk-studiet får du ingeniørutdanning i tillegg til den teoretiske utdanningen til D1 (Sjøkaptein). Studiet gir mange spennende og utfordrende karrieremuligheter innenfor de ulike delene av den maritime næringen, både nasjonalt og internasjonalt. Studiet er lokalisert i det nye Teknologibygget og har topp moderne laboratorie- og simulatorutstyr. Nautikk ved UiT er kjent for sitt gode sosiale miljø. Studiet har to spesialiseringer. Den nautiske spesialiseringen gir muligheten til å utløse høyeste sertifikat som dekksoffiser. Mens spesialiseringen i havbruksteknologi gir ingeniørkompetanse inne havbruk- og oppdrettsnæringen. Begge retningen gir en unik teknisk operativ kompetanse innen de maritime og havbaserte aktivitetene internasjonalt og langs kysten.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2018

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Nautikkstudiet er en treårig bachelorutdanning som gir tittelen ingeniør. I tillegg danner studiet grunnlag for, etter oppnådd nødvendig fartstid, å løse sertifikat som dekksoffiser klasse 1 (skipsfører). Dette er et studium som fokuserer spesielt på forhold knyttet til operativ drift av skip. Navigasjon og navigasjonsinstrumenter, sjøveisregler, maritim kommunikasjon, meteorologi, oseanografi og geodesi samt håndtering av skip og last og er sentrale emner.

Studiet tar også for seg konstruksjon av skip og skipssystemer. Dette er et krevende studium hvor matematikk og fysikk står sentralt, men studiet inneholder også "mykere" fag så som skipsadministrasjon og ledelse. Nautikkutdanningen er en praktisk utdanning hvor store deler av undervisningen foregår i topp moderne simulatorer, praktisk laboratoriearbeid og prosjektoppgaver. Det arrangeres også sikkerhetskurs og andre kurs i løpet av studietiden, som er nødvendig for å arbeide om bord på et skip samt for å løse nautiske sertifikater.

NB: Hvis formålet er å løse et nautisk sertifikat etter endt utdanning, er det krav til fargesynet. Det anbefales derfor å få sjekket synet før du påbegynner dette studiet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + HING

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse + Matematikk R1 og R2 + Fysikk 1 (Kunnskapsløftet), evt. matematikk 3MX/3MN + Fysikk 2FY (Reform 94).

For søkere uten generell studiekompetanse eller som mangler fordypning i matematikk og fysikk, se Forkurs for ingeniørutdanningen. Søkere som er over 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfrist er da 1. mars

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For ingeniør i nautikk regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • All praksis fra skip, mekanisk verksted eller maritim virksomhet (skipsverft eller maskinverksted). Militærtjeneste fra Sjøforsvaret.
 • Utdanning/kurs innen nautikk, maskin, automasjon og prosess.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk R1+R2 (3MX fra Reform -94)
 • Fysikk 1 (2FY fra Reform -94)

Antall studieplasser: 27. Studiet er adgangsregulert.

 

Karrieremuligheter

Ønsker du en høyere maritim utdanning som både leder frem til dekksoffisersertifikat og som gir deg en ingeniørtittel?

Nautikk er læren om sjøfart, og nautikkstudiet passer spesielt for deg som er interessert i å jobbe med skip, enten på land eller til sjøs. Nautikkstudiet danner grunnlag for å bli skipsfører, og som nautiker kan du etter oppnådd fartstid få muligheten til å seile som Kaptein på alle typer skip over hele verden. For norske sjøoffiserer er de vanligste fartøytypene ferger og hurtigbåter, cruise og kjemikalieskip, containerskip, forsyningsskip og spesialskip i transport og offshoreselskaper.

Fremtidige arbeidsplasser kan være innenfor rederi, på større havbruksanlegg, oppdrettsselskaper, forsikring, skipsmegling, klasseselskaper, havnemyndigheter, offshore industrien, konsulentselskaper, prosjektering av havbruksanlegg, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Sjøkartverket, Losvesenet og ulike utstyrsprodusenter.

Utdanningen er unik da du får ingeniørkompetanse - dvs at du også er kvalifisert for ulike spennende jobber på land i nevnte næringer.

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I NAUTIKK

Tilbys ved:

 • Tromsø

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2018

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

37

Søknadskode (SO)

186049