Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Tromsø

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

MATRS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • 44.20 (ordinær)

Studieplasser

67

Søknadskode (SO)

186395

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Vær med å påvirke framtida - studer informatikk! Datateknologien raser av gårde, og vi blir mer og mer avhengig av datasystemer og datamaskiner. Vi husker ikke lengre tiden før Google, Instagram og Teams, og mobilen klarer vi oss nesten ikke uten. Informatikk er læren om både utvikling og bruk av datasystemer og benyttes i de fleste fagfelt.

Gode IT-systemer er utrolig viktig i dagens samfunn, både for bedrifter og personer som skal bruke dem. Informatikkstudiet gir praktiske ferdigheter i programmering og bruk av datamaskiner. Studiet gir et godt fundament i programmering der du lærer å lage apper og systemer for ulike typer datamaskiner, som f.eks. mobiltelefoner.

Ved å studere informatikk lærer du om teknologien bak datamaskinene, hvordan de kommuniserer og brukes til å løse viktige samfunnsutfordringer. Studiet er veldig praktisk, kreativt og forskningsnært, med mye programmering. Studiet gir en innføring i ulike fag innen realfag og teknologi og krever ingen erfaring med programmering fra før av.

Undervisningsopplegg

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + MATRS

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse og Matematikk R1 eller Matematikk S1 + S2 (MATRS).

Studiet er adgangsregulert.

Antall studieplasser i 2021: 67

Tidligere poenggrenser 

  • Hovedopptak 2020: Ordinær kvote: 44,2. Førstegangsvitnemål: Alle 
  • Hovedopptak 2019: Ordinær kvote: 47,0. Førstegangsvitnemål: 36,3 
  • Hovedopptak 2018: Ordinær kvote: 48,4. Førstegangsvitnemål: 38,8

Mangler du generell studiekompetanse?

Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. NB: De spesielle opptakskravene kan ikke dekkes med realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Har du generell studiekompetanse, men mangler R1/S1+S2? 

Innpassing av emner fra andre læresteder
Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og lever søknad om innpassing etter at du er tatt om som student på studieprogrammet.

Læringsutbytte

Du får kunnskap om datamaskiners oppbygging og virkemåte. Du lærer også om bruk av maskinvare, programvare og kommunikasjonsbaserte systemer. Du vil få kunnskap om programutvikling etter å ha jobbet både alene og sammen med andre. Du får kunnskap om datasikkerhet, og lærer om tiltak, verktøy og protokoller for å løse utfordringer knyttet til dette. På studiet vil du bruke verktøy og protokoller for å lage sikre og robuste programsystemer

Du vil lære hvordan man instruerer og programmerer en datamaskin til å løse ulike oppgaver. Du vil kunne utvikle algoritmer og arkitekturer som gjør en datamaskin fleksibel, pålitelig og effektiv. Du lærer å programmere, samt tilegne deg industriens utvikling.

Informatikk gir deg forståelse for fagets utvikling og anvendelse i samspill med teknologi, økonomi og samfunn. Du vil få kjennskap til aktuelle etiske problemstillinger tilknyttet informasjonsteknologi, i sammenheng med blant annet uttrykksfrihet, personvern, integritet og åpenhet. Du vil få erfaring med å samarbeide effektivt i team både med kolleger.

Karrieremuligheter

Studiet gjør deg attraktiv for jobb i mange bransjer, også internasjonalt.

Informatikere kan jobbe som systemutviklere, ingeniører, programmerere, forskere eller IT-konsulenter, mens noen er ledere eller etablerer egne bedrifter. Du kan jobbe med datasikkerhet, spill- og apputvikling, web, miljøovervåking, helseteknologi, datasikkerhet, filmanimasjon, søkemotorer, mobiltelefoni og nettverksløsninger.

Informatikere utdannet ved UiT jobber i firma som for eksempel Kongsberg Satellite Services (KSAT), Kongsberg Spacetec, NRK, Facebook, Google, Microsoft, BEKK, Sintef, Norsk Helsenett, Helse Nord IKT, DIPS, NSE, UNN, Norut, IBM, og HP.

Utveksling

IT og techbransjen er internasjonal. Ved å dra på utveksling under studiene får du kjennskap til nye kulturer, språk og andre levemåter. Internasjonal erfaring og kompetanse er svært verdifullt, både for deg og for næringslivet. Institutt for informatikk oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Vi hjelper til med både søknadsprosess og tilrettelegging for fag i studieplanen. Et utenlandsopphold ser både attraktivt ut på CVen og kan gi deg kunnskap og spisskompetanse i ditt fagfelt.

Eksempler på relevante utvekslingsavtaler er Technical University of Munich og Free University Amsterdam. UiT har også utvekslingsavtaler med mange universiteter i utlandet. For mer info om utveksling, se her.

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I INFORMATIKK