Småbarnspedagogikk -nettbasert videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Studiets oppbygging

Småbarnspedagogikk gir sammen med Barnehagepedagogikk (30 studiepoeng, opptak 2017)kompetanse som barnehagelærer. Småbarnspedagogikk gir innsikt i sentrale sider ved barnehagelærerens arbeidsområder. Gjennom dette studiet får du oppdatert kunnskap om det som i dag foregår av ny forskning rundt denne aldersgruppen.

Studiet er organisert med en kombinasjon av nettbasert arbeid, undervisning, samlinger ved Universitetet i Stavanger og praktisk arbeid individuelt og i grupper. Det er to uker obligatorisk praksis i studiet.

Opptakskrav

Utdanning som allmennlærer/grunnskolelærer/ barnevernspedagog og spesialpedagog. Faglærer i praktiske og estetiske fag som gir kompetanse for tilsetting fra 1. trinn.

Søknad: via lokalt opptak, eget søknadsskjema.

Søknadsfrist: 1.mars

Karrieremuligheter

Emnene barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk gir til sammen en kompetanse som er likestilt med barnehagelærer ved tilsetting i barnehager.

Kvalifikasjon/tittel

Halvårsstudium