Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og forandring. Læren har utviklet seg gjennom interessen for å utforske jordens oppbygning og fysiske utvikling. Som ingeniør med kompetanse i petroleumsgeologi, blir du med og tar ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn innenfor petroleumsleting og -utvinning.

Studiets oppbygging

Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og forandring. Læren har utviklet seg gjennom interessen for å utforske jordens oppbygning og fysiske utvikling.

Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og forandring. Læren har utviklet seg gjennom interessen for å utforske jordens oppbygning og fysiske utvikling.

I studiet vil du få undervisning i bruk av topp moderne programvare og teknisk utstyr i vår geolab, og utdanningen ligger på et høyt faglig internasjonalt nivå. De fleste av emnene vil bli forelest på engelsk. Du vil også ha muligheten til å delta på flere spennende feltekskursjoner.

Med en utdanning i geovitenskap vil du kunne arbeide innenfor en rekke nærings- og samfunnsområder.

Fullført bachelorgrad i geovitenskap kan kvalifisere til opptak til masterstudier i petroleumsgeologi. Bachelorgraden i geovitenskap åpner også muligheter til å utforske andre disipliner – for eksempel geoteknikk, som blant annet omfatter vannforsyning eller gruvedrift- på land eller på havbunnen.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og matematikk R1 ( S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Læringsutbytte

Det treårige bachelorstudiet i geovitenskap utdanner ingeniører som har både teoretiske og tekniske kunnskaper som er nødvendig for å kunne arbeide med naturressurser, inkludert leting og produksjon av olje og gass. Utdanningen holder et faglig høyt internasjonalt nivå. De fleste geologiemnene vil bli forelest på engelsk.

Dette er et studium som både gir et teoretisk grunnlag i fysikk og matematikk, spesialiserende emner innen geovitenskap og andre fagområder slik som HMS og teknologiledelse.

Videre studier

Fullført bachelorgrad kvalifiserer til å søke opptak til videre masterstudier ved UiS.

Karrieremuligheter

Studiet i geovitenskap utdanner studentene til blant annet industribedrifter med tilknytning til olje- og gassvirksomhet, miljø, konstruksjon og offentlige etater.

Utveksling

For studenter som er tatt opp til et studieprogram ved UiS, anbefales det et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Det anbefales å velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å lette søknadsprosessen og sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet. Planleggingen bør starte i god tid.

Emner som tas i utlandet må gi en faglig fordypning innen fagområdet til studieprogrammet. Emnene må godkjennes før utreise, og disse må ikke overlappe med emner som allerede er bestått eller inngår i det videre studieløpet.

Anbefalt utreisesemester: 5 semester, Søknadsfristen for høstsemesteret er 1. september

Faglig anbefalte læresteder

  • University of Adelaide, Australia
  • University of Houston, USA
  • California State University Los Angeles, USA
  • California State University Bakersfield, USA
  • Colorado School of Mines, USA

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er med i et Nordisk nettverk av tekniske universiteter, sjekk muligheter for utveksling i Norden: http://nordtek.net/member-universities/

Det er også mulig med utenlandsopphold på ett semester ved andre utdanningsinstitusjoner. Studenter som ønsker å reise utenlands må ta kontakt med instituttet for nærmere avtale om individuelle utdanningsløp.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

12

Søknadskode (SO)

217947