Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2018

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

De fleste miljøutfordringer har kjemiske problemstillinger i bunn og vil kreve gode kjemikunnskaper for å kunne løses. Har du lyst å være med å løse framtidens utfordringer?

Studiets oppbygging

En kjemiingeniør arbeider med kjemiske prosesser. På dette studiet vil du lære om kjemi og biologi, noe som vil gi deg et godt grunnlag for å forstå prosessene og mekanismene i naturen og gjøre deg godt rustet til å finne de beste løsningene for framtiden. På bachelorstudiet i kjemi og miljø får du en fleksibel utdannelse som kan benyttes i flere typer jobber. I arbeidet med bacheloroppgaven får du mulighet til å ta del i forskningen som pågår ved universitetet, eller du kan velge å skrive for bedrifter som UiS har et samarbeid med.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1 ( S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Eller 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger). Eller 1-årig forkurs for ingeniør og maritim høyskoleutdanning. Eller nyere teknisk fagskole (etter Lov om fagskoleutdanning av 2003), + Matematikk R1 og R2 og Fysikk1.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Søkerkode: 217 009

Læringsutbytte

Du vil få innføring i matematikk, statistikk, praktisk laboratoriearbeid og prosessfag. Denne unike blandingen av basiskunnskaper vil gjøre deg attraktiv for mange ulike arbeidsgivere. Du vil få teoretiske og tekniske kunnskaper, som gjør at du vil forstå samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn. Du vil få en bred kunnskap innen ulike kjemifag, miljølære, vann og avløp, mikrobiologi og bore-og brønnvesker for å nevne noe. Du vil lære hva det innebærer å arbeide på et laboratorie, men også å bruke dataverktøy og simuleringsprogrammer.

Videre studier

Studiet kvalifiserer for videre opptak på masterstudier.

Karrieremuligheter

Du kan jobbe i serviceselskaper for oljeindustrien, konsulentselskaper, oljeselskaper, forskningsinstitutter, statlige institusjoner og private bedrifter.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På studentsidene kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Utvekslingsmuligheter 5. semester: Griffith University, Australia, University of Wisconsin - Platteville, USA, Newcastle University,

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2018

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

217009