Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

Stavanger

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

HING

Poenggrenser 2019

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

217009

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvis du er interessert i hvordan stoffer henger sammen, hvilke egenskaper de har og hvordan de reagerer på hverandre, er kjemi faget for deg. Kjemi kan brukes i mange områder, men er spesielt viktig for å finne løsninger på fremtidens miljøutfordringer. Ved UiS kan du spesialisere deg enten i Kjemi eller Vann og miljøteknikk.

Studiets oppbygging

Vi, og alt vi er omringet av, består av kjemiske stoffer og reaksjoner. Kjemi er læren om molekylene som alt er bygget opp av, strukturen deres, hvordan de reagerer på hverandre, og hvor vi kan finne dem. Kjemiske reaksjoner er løsningen på mange av utfordringene vi står overfor innenfor medisin, klima, industri og energi. Men vi trenger smarte hoder til å finne dem.

 

Hvordan kan det ha seg at et atom som er livsnødvendig i ett molekyl kan være dødelig giftig i et annet? Kan vi lage nye kjemiske forbindelser som gir oss løsningen på klimaproblemene? Finnes det en kur for kreft i naturen rundt oss? For finne løsningen på disse spørsmålene, og mange flere, er kjemi helt nødvendig

 

Hva lærer du?

Ved UiS vil du få en solid teoretisk og praktisk opplæring i kjemifagene med mye laboratoriearbeid. I tillegg til generell kjemi, organisk kjemi, biokjemi, fysikalsk kjemi, analytisk kjemi og kjemiteknikk, tilbyr vi også valgfag i uorganisk kjemi, mikrobiologi og kjemikalier for produksjon av olje og gass.

 

Du vil også få en grunnleggende opplæring i realfag som matematikk, statistikk og termodynamikk, som sikrer tverrfaglighet og en basis for spesialisering i næringslivet.

 

Gjennom studiet vil du også utvikle evnene dine i å håndtere informasjon og utøve kildekritikk, finne frem i databaser og lovverk, og oppsummere prosjekter i rapporter og faglige presentasjoner, noe som vil komme til nytte uansett jobb og fagfelt.

 

Studiet gir deg en fleksibel utdannelse som kan benyttes i flere typer jobber.

 

To spesialiseringer

Studiet har to spesialiseringer: Kjemi eller Vann og miljøteknikk. I arbeidet med bacheloroppgaven får du mulighet til å ta del i forskningen som pågår ved universitetet, eller du kan velge å skrive for bedrifter som UiS har et samarbeid med.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2 ) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Læringsutbytte

Bachelorstudiet i kjemi og miljø har emner innen matematikk, fysikk og data som er felles for alle ingeniørstudenter. Gjennom kjemiemnene får studentene solide kjemikunnskaper, samtidig som det er et miljøperspektiv i fagene. Innen studieretning Kjemi, har studentene mulighet til å velge emner innen miljøbioteknologi og petroleumsrelaterte emner. Innen studieretning Vann og miljøteknikk har studentene mulighet til å velge emner innen planleggingsfag og miljøkjemi.

Rammeplan for ingeniørutdanning har følgende sammensetning:

  • 30 studiepoeng fellesemner (F) som består av grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig systemtenkning og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Disse emnene er felles for alle studieprogram .
  • 50 studiepoeng programemner (P) som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemner er felles for alle studieretninger i et studieprogram .
  • 70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner (S) som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på programemner og fellesemner.
  • 30 studiepoeng valgfrie emner (V) som bidrar til faglig spesialisering, enten i bredden eller dybden.

De fleste emnene krever forkunnskaper som i stor grad bestemmer emnenes rekkefølge og dermed studieprogresjonen. Emnebeskrivelsene angir nødvendige forkunnskaper. Studiet avsluttes i 6. semester med en bacheloroppgave som er en større selvstendig oppgave. Bacheloroppgaven er obligatorisk for alle, og inngår i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng . Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid, og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode. Oppgaven utformes og gjennomføres gjerne i samarbeid med et rådgivende ingeniørkontor, privat/offentlig planleggingskontor, entreprenørfirma eller lignende. For å få tildelt bacheloroppgave, stilles det krav om tilfredsstillende studieprogresjon som angitt i Reglar for bachelor- og masteroppgåva.

Undervisningsformen i mange av emnene innbefatter obligatoriske aktiviteter som må være godkjente, for eksempel regneøvinger, laboratorieøvinger, prosjektarbeid i gruppe eller semesteroppgaver.

Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:

  • Arbeids- og undervisningsformer
  • Pensumlitteratur
  • Evalueringsformer
  • Vurderingsformer

Det er lagt til rette for utveksling i 5. semester.

UiS legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fag, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Videre studier

Etter fullført bachelorgrad i kjemi og miljø kan du fortsette på master i Environmental Engineering (Miljøteknologi), som har spesialiseringene Water Science and Technology (Akvatisk miljøvitenskap) og Offshore Environmental Technology (Offshore Teknisk M

Karrieremuligheter

Som utdannet kjemiingeniør har du en fleksibel utdannelse som kan benyttes i petroleumsrelaterte virksomheter, konsulentselskaper, kommune/fylkeskommunes miljø- og tekniske etater, forskningsinstitutt, mattilsyn/ næringsmiddelindustri og kjemiske laboratorier.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På studentsidene kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram .

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng ) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Alle utdanninger innen