Historiedidaktikk - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Den som ikke kjenner historien er dømt til å gjenta den, heter det. I etterkrigstiden brukte politikere krigshistorien for å få folk til å bidra i byggingen av velferdsstaten. Hvordan skapes historiebevissthet? Hvordan brukes historien i dag?

Studiets oppbygging

Du møter fortiden overalt, i skolen, i litteraturen, i nyhetene, på museer og i daglige samtaler. Historiedidaktikk er studiet av hvordan vi møter fortiden og hvordan dette møtet kan forstås. Det handler om hvordan vi forstår fortiden, hvordan vi bruker den og hvordan vi forteller den videre. Masterstudiet i historiedidaktikk ved UiS er det eneste av sitt slag i Norge. Studiet passer både for studenter med bakgrunn fra lærer-utdanning, samfunnsfag og historie. Oppbygningen på deltidsstudiet er identisk med heltidsstudiet.

Opptakskrav

Bachelorgrad/cand.mag. med minst 80 studiepoeng historie. Eller grunnskolelærerutdanning med minst 60 studiepoeng samfunnsfag med vekt på historie og 20 studiepoeng uspesifisert pedagogisk teori og praksis.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Læringsmål

Du etablerer en kritisk og selvstendig vurdering av historiebruk, historie-formidling og historiebevissthet i ulike sammenhenger. Du vil være i stand til å finne fram til og prøve ut nye metoder for historieformidling og etablere kunnskap innen spesifikke forskningsfelt og faglitteratur.

Videre studier

Fullført studium kan kvalifisere for opptak til doktorgradsprogram.

Karrieremuligheter

Master i historiedidaktikk gir mulighet til å jobbe i medier, museer, forlag, arkiv, og med kultur- og fortidsformidling. Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning gir master i historiedidaktikk undervisningskompetanse i ungdoms- og videregående skole.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På studentsidene kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i historiedidaktikk