Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Stavanger

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

HING

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

217947

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

To utfordringer i samfunnet er energi og miljø. Bachelor i geo- og energiressurser bygger på geologi og teknologi knyttet til energiressurser i undergrunnen. Vann, vind og sol bidrar til energimiksen som kommer til å bestå både av fossil energi og fornybar energi - i overskuelig fremtid. Alle disse elementene inngår i studieprogrammet geo- og energiressurser bachelor.

Studiets oppbygging

Tiden er inne for et energiskifte som innebærer mindre fossil energi og mer energimiks. Skiftet innebærer bruk av både fornybar og fossil energi for å oppnå en bærekraftig utvikling.

Samtidig bidrar befolkningsvekst, økt levestandard og energietterspørsel til samfunnsutfordringer i overgangen til lavkarbonenergi.

På bachelorprogrammet i geo- og energiressurser tar vi for oss disse utfordringene. Studiet vil øke din forståelse av:

  • De geologiske ressursene for energimiksen
  • Letingen og utviklingen av disse ressursene
  • Rollene av hver energitype i energimiksen
  • Reduksjon av karbonandelen fra energiutslipp

Undergrunnen, atmosfæren og hydrosfæren

Som student på bachelorprogrammet i geo- og energiressurser vil du få innsikt i sammenhengen mellom undergrunnen, atmosfæren og hydrosfæren.

Energiressursene er resultatet av geologiske prosesser i jordkloden. Undergrunnen bidrar til ca. 80% av energimiksen og derfor er forståelsen for geologiske prosesser i undergrunnen viktig i overgangen til bærekraftig energiproduksjon.

Andelen karbondioksid i atmosfæren kan for eksempel reduseres ved å lagre CO2 i reservoarer i undergrunnen. Dette kan samtidig gi bærekraftig produksjon av hydrokarboner som kan imøtekomme verdens økende energibehov.

I tillegg er kunnskapen om undergrunnen essensiell ved utviklingen av gruvedrift (både på land og offshore), geotermisk energi, varmelagring, og hydrogenlagring. Vann-, vind- og solenergi er ellers hovedsakelig relatert til jordens overflate og atmosfære, men også avhengig av den globale geologien.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Læringsutbytte

Dette programmet er godt egnet for deg som er interessert i jorden som klima- og energienhet. Hovedmålet er å bygge kunnskap innen geofag (geologi, geofysikk, geokjemi), energisystemer og klima. Programmet vil gi deg kunnskapen og ferdighetene du trenger for å bidra til å skape et mer bærekraftig samfunn ved å utnytte de tilgjengelige energiressursene på bedre måte. Geo- og energiressurser passer for deg som er interessert i arbeid innenfor «energisektoren», men det gir også grunnlag for å få jobb innenfor andre relaterte sektorer hvor geofag, energisystemer og klima er relevante.

Videre studier

En bachelorgrad i geo- og energiressurser åpner for flere muligheter innenfor mastergradsstudier avhengig av de valgte valgemner i bachelorgraden. Blant annet kan masterstudier i Petroleum Geosciences Engineering, petroleumsteknologi, Computational Engineering og risikostyring og sikkerhet ved Universitetet i Stavanger være aktuelle.

Karrieremuligheter

Etter fullført grad vil kandidaten være kvalifisert for arbeid innen både offentlig- og privat sektor. I dag er tradisjonelle oljeselskap utfordret til å ha mer fokus på energi gjennom fornybare energikilder, i tillegg til å bli mer effektive på petroleumsleting- og produksjon. Dette krever en ny generasjon av kandidater til arbeidsmarkedet som har en bredere forståelse av energiressurser, energimikser og teknologien som kreves for å få til denne utviklingen, og samtidig inneha en høy kompetanse innenfor undergrunnen.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Alle utdanninger innen