Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterprogrammet i miljøteknologi fokuserer på bærekraftig og fornuftig bruk av miljøet.

Studiets oppbygging

Masterutdannelsen i miljøteknologi tar for seg konkrete problemstillinger i akvatisk miljø og tiltak som kan gjøres for å redusere skadevirkningene av menneskelig aktivitet.

Studiet er tilrettelagt for internasjonale studenter, og undervisningen er på engelsk.

 

Spesialiseringer

Du spesialiserer deg innen enten Offshore Environmental Technology eller Water Science and Technology. Begge spesialiseringene er basert på kurs sammensatt av obligatoriske og valgfrie fag.

Velger du en spesialisering innen Water Science and Technology (vannvitenskap), vil du lære mer om akvatisk kjemi og økologi samt teknologier for behandling av vann og avløpsvann.

Du vil få en grunnleggende basis i naturvitenskap og forskning. Du vil lære mer om akvatiske prosesser og mekanismer som er avgjørende for forståelsen av naturlige vannmiljø og vår bruk av disse. I tillegg vil du lære mer om miljø-bioteknologi og vannbehandling.

Velger du spesialiseringen i Offshore Environmental Engineering vil du ta fag innen olje og gassutvinning, produksjonsteknologi og miljøforvaltning. Dette passer for deg som er interessert i tekniske og administrative metoder for miljøforvaltning i offshore-industrien. Med offshore-spesialiseringen får du et forsprang om du ønsker å arbeide i olje- og gassindustrien eller i en offshore relatert bedrift.

Opptakskrav

Bachelor i ingeniørfag, miljøteknologi, kjemi, bioteknologi eller lignende fagfelt. En lignende bachelorgrad må dokumentere basis emner i kjemi 30 studiepoeng og 10 studiepoeng biovitenskap eller bioteknologi. Alle må dokumentere matematikk og statistikk til sammen 30 studiepoeng.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søkerne må da dokumentere at de har full studieprogresjon samt utdanningsplan for vårsemesteret. I betingelsen for opptaket, må søker fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Læringsutbytte

Studieprogrammet består av underviste emner samt med et forsknings prosjekt, med to mulige
spesialiseringer. Begge to spesialiseringer har bade obligatoriske- og valgemner. I forskningsdelen arbeides det med en masteroppgave som gir 30 studiepoeng. Studenten gjør en vitenskapelig undersøkelse under veiledning.

Studieprogrammets struktur gjenspeiler studiets overordnede målsetning: Vi ønsker å uteksaminere
kandidater som har dybdekunnskap og er kapable til systemanalyser av akvatiske miljø, som kjenner
kompleksiteten til og behersker teknikker for kvantitativ analyse av mekanismer og prosesser for
omdanning av økologiske komponenter, og som basert på denne kunnskap og kompetanser kan foreslå løsninger for tiltak mot miljøskadelige påvirkninger. Da dette er en ingeniørutdannelse ønsker vi at kandidatene skal beherske både kvantitativ og kvalitativ systemanalyse, ha bred kunnskap om potensielle miljøproblemer, og sist men ikke minst, kunne anvende sine kunnskaper til design og drift av miljøteknologiske løsninger for behandling av vann og akvatiske system. Vår ide er at vi skal utdanne miljø-leger som er i stand til å forstå akvatiske systemers fysiologi, kunne identifisere negative
miljøfaktirer og kunne utskrive riktig behandling for systemet.

Studenter spesialiserer seg innen enten Offshore Environmental Technology eller Water Science and
Technology. Begge spesialiseringene er basert på kurs sammensatt av obligatoriske og valgfrie fag.

En spesialisering innen Water Science and Technology (vannvitenskap), inneholder mer om akvatisk
kjemi og økologi samt teknologier for behandling av vann og avløpsvann. Denne spesialiseringen gir en
grunnleggende basis i naturvitenskap og forskning. Studenter vil lære mer om akvatiske prosesser og
mekanismer som er avgjørende for forståelsen av naturlige vannmiljø og vår bruk av disse. I tillegg vil
studenter lære mer om miljø-bioteknologi og vannbehandling.

En spesialiseringen i Offshore Environmental Engineering passer for de som er interessert i tekniske og
administrative metoder for miljøforvaltning i offshore-industrien. Studenter vil ta fag innen olje og
gassutvinning, produksjonsteknologi og miljøforvaltning. Med offshore-spesialiseringen får du et
forsprang om du ønsker å arbeide i olje- og gassindustrien eller i en offshore relatert bedrift.

Videre studier

Kandidater kan også kvalifisere til relevante PhD stillinger ved UiS, andre universiteter i Norge eller utlandet.

Karrieremuligheter

Med masterstudiet blir kandidaten kvalifisert for stillinger innen miljøteknologi og miljøforvaltning. Du kan jobbe innen offentlige og private forskningsinstitusjoner, miljøforvaltning eller som teknisk konsulent og miljørådgiver i industribedrifter.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På studentsidene kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science