Data Science - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Vil du lære å analysere, forstå og bruke Big data?

Studiets oppbygging

Med en mastergrad i Data Science står mulighetene åpne for de mest krevende og de mest interessante arbeidsoppgavene innen fagfeltet. Studiet baserer seg på en 3+2 modell. De tre første årene er like bachelorstudiet i datateknologi, der undervisningen i hovedsak foregår på norsk. De to siste årene følger spesialiseringen Data Science, der undervisningen foregår på engelsk.

 

Spesialiseringen Data Science kommer i kjølvannet av framveksten av store datamengder (Big Data) og behovet for å finne nyttig informasjon i disse. Data Science gir grunnlag for arbeid innen analyse av store datasett. For å analysere, forstå og bruke Big data, krever faget tverrfaglige ferdigheter og kunnskaper. Data Science er avgjørende for å skape smarte løsninger, blant annet i utviklingen av smarte byer.

Opptakskrav

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/

Generell studiekompetanse og matematikk R1 ( S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning
Søknad: via Samordna opptak.
Søknadsfrist: 15. april.

For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C.

Læringsutbytte

På dette studiet vil du først få grunnleggende opplæring i programmering, og ta fag som algoritmer og datastrukturer, databaser, kommunikasjonsnettverk og operativsystemer. Du vil lære hvordan du kan utvikle programvare, og du får mulighet til å delta i et prosjekt med fokus på programmering av roboter. Du vil lære mer om maskinvare, programvare, innebygde system, operativsystemer, webprogrammering, kommunikasjonsteknologi, databasesystemer og overordnet datamaskinstruktur - for å nevne noe.

I det siste to år får du opplæring i metoder og algoritmer som trekker ut relevant informasjon fra en kompilering av store datasett fra forskjellige kilder. Evnen til å opprette, administrere og utnytte data har blitt en av de viktigste utfordringene i nesten alle disipliner, sektorer og næringer

Videre studier

Fullført mastergrad innen Computer Science gir grunnlag for opptak på PhD-studiet i Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk. UiS tilbyr denne muligheten.

Karrieremuligheter

Med en mastergrad i datateknologi er du etterspurt i nærmest alle bransjer, og dette studiet åpner for mange ulike typer jobber. Du kan jobbe i et IT-konsulentselskap, telekommunikasjonsbedrift, energibedrift, helseforetak, i annen offentlig sektor eller i en teknologiutviklingsbedrift som krever høy datakunnskap. Studiet er svært ettertraktet i framtidens arbeidsmarked, med utvikling av smarte løsninger som for eksempel i smarte byer, med smart energi og digitalisering.

 

Spesialisering: Data Science

Spesialisering i Data Science gir grunnlag for arbeid innen dataanalyse og utvikling av databehandlingssystemer for hele data livssyklus. Du tilegnes kunnskap og ferdigheter i avansert statistikk, datautvinning, maskinlæring og behandling av store datamengder.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På studentsidene kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi / sivilingeniør

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
41.7 (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

217804