Nøkkelinformasjon

Studiested

Stavanger

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

REALFA

Poenggrenser 2020

  • 44.00 (primær)
  • 45.80 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

217860

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

I en verden hvor befolkningen øker drastisk står vi overfor store utfordringer. Biologisk kjemi fokuserer på tre områder: helse, mat og miljø.

Studiets oppbygging

I Biologisk kjemi lærer du om organismenes samspill med miljøet og om stoffene og prosessene i forskjellige organismer. Denne kunnskapen kan brukes til å forstå og behandle sykdommer, til å produsere trygge og sunne matvarer og til å utvikle et bærekraftig miljø.

Studiet passer deg som har interesse for biologi, kjemi og naturfag. Du bør ha anlegg for å forstå naturfaglige problemstillinger og ha evne til analytisk og strategisk tenking.

Forskningsbasert utdanning

Med en utdanning i biologisk kjemi fra UiS kan du arbeide med forskning og analyser innen medisin, mat og miljøfaglige sektorer. Genteknologi, forskning på alternative energikilder og forurensing av naturen kan være andre spennende tema du har i vente.

Utdanningen er forskningsbasert og ligger på et høyt faglig nivå internasjonalt, og du får muligheten til å velge fordypning i både kjemiske og biologiske fag.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og (REALFA ):

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2 ) og ett av følgende krav: Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Læringsutbytte

Bachelorstudiet i biologisk kjemi har i tillegg til basisemner flere spesialemner som organisk kjemi, biokjemi, mikrobiologi, genteknologi, analytisk kjemi, bioinformatikk og en bacheloroppgave.

Undervisningen er allsidig: I noen fellesemner er det store forelesninger, i andre emner undervises det i mindre grupper og prosjekter. Emnene i kjemi, mikrobiologi og bioteknologi har laboratorieoppgaver som gir praktisk øving og muligheten til å omsette teorien til praksis. Siste semester avsluttes studiet med et større selvstendig arbeid, bacheloroppgaven. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode. I bacheloroppgaven jobber en alene eller i sammen to studenter. Her får studenten spesialtilpasset veiledning og jobber på et prosjekt som er en del av forskningen til de ansatte, eller i en bedrift etter avtale med ekstern veileder og faglærer på universitetet. Institusjonene skal legge til rette for et internasjonalt semester og et internasjonalt perspektiv i utdanningen.

Utdanningen har tett kontakt med relevant nærings- og arbeidsliv. Gjennom laboratoriearbeid og prosjektarbeid viser utdanningen teknologiens anvendelse og kompletterer den teoretiske delen av utdanningen.

Bachelorgraden er på et akademisk nivå som kan kvalifisere for opptak til masterstudier.

Informasjon om valgemner:

Studenter som velger FYS100 Mekanikk som valgemne må ha Fysikk FYS 1 fra videregående skole. Dersom en student ønsker opptak til Master i miljøteknologi må MAT200 og FYS100,  velges som valgemner (en må ha minst 25stp matematikk, 5stp i statistikk og 5stp i fysikk)

Dersom en ønsker opptak til  Master i Applied data science, må en ha minst 25stp matematikk, 5stp i statistikk og 5stp i fysikk, dvs. velge MAT200, DAT120.

Videre studier

Ved UiS har du mulighet å fortsette studiet med både mastergrad og senere doktorgrad i biologisk kjemi. En rekke universiteter og høgskoler i Norge og utlandet vil godkjenne bachelorgraden for videre masterstudier.

Karrieremuligheter

Studiet gir en bred kjemisk utdanning med fordypning i biologiske og bioteknologiske metoder samt innen HMS . Dette gir kandidater et bredt spektrum av jobbmuligheter både i industri relatert til kjemikalier, næringsmidler, fôr, HMS , miljøvern/vann, samt muligheter innen offentlige etater. Fullført bachelorstudium kvalifiserer for opptak til masterstudium i biologisk kjemi.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram .

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng ) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i realfag

Alle utdanninger innen