Spesialpedagogikk: Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv (årsenhet) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Synes du temaer som kognitive og sanserelaterte lærevansker, psykososiale lærevansker, språk- og fagrelaterte vansker og migrasjonsrelaterte lærevansker er interessant, er denne årsenheten noe for deg.

Studiet skal gi en grunnleggende innføring i spesialpedagogikk med vekt på læring og lærevansker, særlig slik den framstår i barnehage og skole.