Pedagogikk (master - to år) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterstudiets fire studieretninger vektlegger ulike områder innenfor pedagogikken som reflekterer bredden i forskningsfeltene på Institutt for pedagogikk.

Studieretningene er ulike i sin organisering, men alle legger vekt på at du som student skal være aktivt deltaker og bidragsyter i læringssituasjonene.