Medisin (profesjon) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Profesjonsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

360

Semester

12

Om studiet

På medisinstudiet lærer du om hvorfor sykdommer oppstår og hvordan du kan hjelpe folk til å bli friske og bevare god helse. Du kan jobbe som lege i og utenfor sykehus, eller gå videre som spesialist eller forsker innen flere felt.

Medisinstudiet er bygd opp av 30 fag som spenner over et vidt felt fra cellebiologi til psykiatri. Læring av de grunnleggende, teoretiske fagene og de kliniske fagene går parallelt med samfunnsmedisin og kommunikasjonstrening. Læring av de grunnleggende, teoretiske fagene og de kliniske fagene går parallelt med samfunnsmedisin og kommunikasjonstrening.

Selv om de teoretiske fagene preger første del av studiet, vil du som student møte pasienter allerede i første studieår. Studiet regnes som krevende, med mye undervisning og praksis.

Forskerlinjen er et tilbud for medisinstudenter som ønsker å starte med forskning i studietiden.

På medisinstudiet får du en spennende, yrkesrettet utdanning på et vitenskapelig grunnlag. Studiet gir grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og mellommenneskelige holdninger til å arbeide som lege og gir et felles utgangspunkt for videreutdanning innen alle spesialiteter.

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  60.70 (primær)
  68.50 (ordinær)

  Studieplasser

  110

  Søknadskode (SO)

  185740
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  59.10 (primær)
  67.50 (ordinær)

  Studieplasser

  110

  Søknadskode (SO)

  185745

Lignende utdanninger